5 tipov, ako sa pripraviť na pracovný pohovor do IT firmy

V IT spoločnostiach je otvorených viacero pracovných pozícií naraz, človek by povedal, že si stačí len vybrať. Prvým krokom je však úspešne absolvovať prijímací pohovor.

Opýtali sme sa preto Aleny Ronďošovej, zodpovednej za výber zamestnancov na pár tipov, ako byť úspešným na pohovore. Jej odporúčania môžu využiť aj ľudia hľadajúci prácu mimo IT oblasti.

1. Diskutujte

Dynamika prijímacích pohovorov je v súčasnosti iná, než bola kedysi.
Nestačí prísť, povedať o sebe pekné veci, ktoré chce firma počuť, a čakať na
prijatie. „Výberové konanie má byť diskusiou – toho, kto hľadá, a toho, kto
ponúka. Pohovor nie je výsluch zo strany firmy ani predávanie sa zo strany
uchádzača. Je diskusiou o tom, čo uchádzač vie ponúknuť, čo ponúka firma a či
spoločne nájdu zhodu
,” vysvetľuje Alena Ronďošová.

2. Overte si, či rozumiete správne otázkam

Počas pohovoru sa vás budú pýtať množstvo otázok, pričom viaceré z nich
môžu byť položené príliš všeobecne. „Preto sa vždy uistite, či myslíte s
pohovorujúcim na to isté, či ste správne pochopili otázku. Nestavajte sa k tomu
štýlom: Neviem, čo presne chcete, ale budem odpovedať. Rovnako sa nebojte
priznať, ak s niečím nemáte skúsenosť. Vyvážte to však inými skúsenosťami,
ktoré by vedeli pomôcť. Čas na pohovor je obmedzený a treba ho využiť maximálne
z oboch strán
.”

3. Urobte si vlastný prieskum o firme

Uchádzači často prichádzajú na pohovor bez toho, aby sa o firme vopred
informovali. Prípadne si prečítajú základné info na webe a hotovo. „Odpoveď
uchádzača má väčšiu validitu, ak nám o našej firme povie vlastnými slovami
niečo, čo sa dozvedel napríklad z osobného rozhovoru s inými ľuďmi, prípadne z
recenzií. Mal by, samozrejme, vedieť povedať, prečo chce v našej firme
pracovať, napríklad aké zamestnanecké výhody ho zaujali. Tieto informácie
uchádzači často nevedia odprezentovať. Personalisti si snahu zisťovania
informácií cenia, predstavujú pridanú hodnotu. To, podľa môjho názoru platí, vo
všetkých oblastiach, kde si človek hľadá prácu
.”

4. Sebapoznanie a jasný cieľ

Pre HR oddelenie spoločnosti je ľahšie nájsť správnu pracovnú pozíciu pre
uchádzača, ak on sám vie, čo chce robiť a aké má zručnosti a skúsenosti. „Zamestnávateľ
ho na pohovore musí „ocheckovať“, či je ten pravý. Skôr nás presvedčí kandidát,
ktorý vie, čo chce a prečo sa hodí na danú pozíciu. Ak ste počas pohovoru
nemali priestor, isto využite výzvu na otázky v závere stretnutia a prezentujte
sa – čo chcem, prečo to chcem a prečo u vás
.”

Podľa Aleny Ronďošovej je práve sebapoznanie a ešte neobjavený dream
job problémom u mladých ľudí, keďže nevedia, aká práca ich bude napĺňať.
Rovnaký problém však môžu mať aj starší, u ktorých sa to prejaví na životopise
s pestrou profesijnou cestou.

5. Životopis na mieru

Chybou absolventov stredných či vysokých škôl je, že do firiem
zasielajú životopisy, kde neuvedú celú informáciu o sebe a svojich
skúsenostiach. Uvedú len informácie, ktoré vyžaduje šablóna životopisu ako
štandard. Tým pádom z pohľadu personalistu vyzerajú tak, že chodili len na
strednú a vysokú školu. Málokedy je to však všetko, čomu sa mladí ľudia
venovali
.”

Ak ste teda mali počas školy brigádu, hoci aj nie v odbore, ktorý ste
študovali, napíšte si to do životopisu. Rovnako spomeňte aj dobrovoľnícke
práce, komunitné aktivity či zapájanie sa v neziskovom sektore.

Veľkou chybou je zasielať 100 rôznym zamestnávateľom ten istý
životopis. Každého zamestnávateľa zaujíma niečo iné vzhľadom na to, čomu sa
venuje. Upravte si preto životopis a vytiahnite v ňom svoje schopnosti, ktoré
zamestnávateľ hľadá, pred každým pohovorom
.” Ako príklad Alena Ronďošová
uvádza level odbornosti pri používaní softvérov. „Napísať si level expert
pre Microsoft Excel do spoločnosti, ktorá sa venuje manuálnej výrobe, je
skvelé, dovoliť si napísať level expert do T-Systems Slovakia si vyžaduje
poznanie všetkých možností a funkcionalít, ktoré softvér ponúka. Preto je
potrebné upravovať si životopis
.”

Pre vytvorenie úhľadnej štruktúrovanej formy životopisu Alena Ronďošová odporúča online priestor a vhodné platformy, kde stačí jednoducho nahodiť text a program grafické spracovanie urobí za vás.

Alena Ronďošová

V spoločnosti T-Systems Slovakia pracuje na oddelení ľudských zdrojov 10 rokov. V súčasnosti  vedie oddelenie Resource Managmentu, Staffingu a HR Business Partnerov.

Autor článku: Jana Petreková