Blog

Budúcnosť je tu!

V pondelok 11. septembra spúšťa T-Systems Slovakia v spolupráci s Karpatskou nadáciou v poradí už piatu výzvu na grantový program  „T“ for all, all for „T“.  V priebehu posledných štyroch rokov sa nám vďaka tomuto grantovému programu podarilo vdýchnuť novú dušu mnohým – i už zabudnutým – miestam v Košickom a Prešovskom kraji. Pretváranie a obnovenie využívania parkov a ihrísk je len jedným z priestorov, kde sa tieto financie využívajú.

Vďaka finančnej podpore z T for all, all for T sa napríklad v minulom roku podarilo rozšíriť aj Medzinárodný volejbalový turnaj v Levoči na 80 tímov a zapojiť doňho znevýhodnené skupiny obyvateľstva. „Projekt pomohol hlavne deťom, ktoré sa doň zapojili. Motivovalo ich športovať a rozdané lopty pomôžu zmysluplne tráviť voľný čas. Tým, že do projektu boli zapojení ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, ukázali, ako vedia byť pre užitoční a búrali tak sociálne predsudky v spoločnosti. Rovnako turnaj pomohol aj turistickému ruchu v regióne a zviditeľneniu Levoče ako takej,” povedal za organizáciu OZ FOYA štatutár Ján Gibľák.

Projektom ZA JEDNOTKY DOLE VODOU, ktorý je organizuje Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov, sa podľa slov Martina Kovalika, koordinátora projektu, „podarilo aspoň trochu rozhýbať mládež aktivitou nie celkom bežnou, zároveň však atraktívnou a dobrodružnou. Účastníci mali možnosť spoznať a vnímať krajinu z úplne iného uhla, osvojili si zručnosti pre ďalší rozvoj tohto športu aj mimo tento projekt a v neposlednom rade si rozvinuli svoju schopnosť spolupracovať, odhadnúť situáciu, vykomunikovať si zámer a spôsob realizácie”.

Skutočnosť, že môžeme už po piatykrát vypísať výzvu na podporu mimopracovných aktivít našich zamestnancov je pre nás veľmi potešujúca.  V minulom roku sa nám vďaka grantovému programu T 4 all, all 4 T podarilo zrealizovať mnoho skvelých projektov zameraných na vzdelávanie, životné prostredie, ale i na našich najmenších. Veríme preto, že aj tentokrát sa vďaka našej finančnej podpore podarí zveľadiť a obohatiť už sám o sebe výnimočný východoslovenský región a presvedčiť mladých ľudí, že práve tu je ich budúcnosť,” potvrdzuje tohtoročný odkaz tretiemu sektoru a všetkým aktívnym východniarom Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *