Blog

Čierne klobúky s magentovými strapcami leteli z hláv mladých dualistov

Historicky už druhýkrát sa podarilo úspešne ukončiť tretí ročník duálneho vzdelávania. Osemnásť absolventov stálo nastúpených v čiernych talároch a klobúkoch a vychutnávalo si slávnostnú ceremóniu. Zástupcovia T-Systems Slovakia, SPŠE, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a košického samosprávneho kraja im osobne pogratulovali. Certifikáty, ktoré boli slávnostne odovzdané spĺňajú slovenské aj nemecké štandardy.

Systém duálneho vzdelávania

Dnešná ceremónia v hoteli Yasmin v Košiciach mala piatich hlavných aktérov. Tými najdôležitejšími boli samozrejme študenti, ktorí minulý týždeň úspešne zložili skúšky a získali tak slovenský a nemecký certifikát. Duálne vzdelávanie, ktoré firma T-Systems Slovakia začala ešte v roku 2013 má už druhých končiacich dualistov. Čo budú mladí ľudia po trojročnom duálnom štúdiu robiť? Mnohí z nás by si mysleli, že si vychutnajú nastávajúce leto, ale oni zostávajú vo firme a začínajú „makať“ naostro. Zjavne to v horúcom lete nie je kvôli klíme v budovách, dualisti už totiž majú za tie tri roky vybudované vzťahy s kolegami na pracoviskách, kde začínajú a poznajú už projekty, na ktorých budú pracovať. V prvom roku duálneho vzdelávania študenti trávia tri dni v škole a dva v o firme. V druhom ročníku sa tento pomer obracia, vo firme sú tri dni z piatich, no a v treťom ročníku sú už celý druhý polrok v realite firmy, pripravujú sa na skúšky a vypracovávajú záverečnú prácu, ktorú si musia na konci júna obhájiť. Okrem IT oblasti sa vzdelávajú aj v mäkkých zručnostiach a niekoľko hodín týždenne venujú nemeckému a anglickému jazyku. Na konci štúdia sa vedia plnohodnotne zapojiť do pracovného života a so svojimi vedomosťami a skúsenosťami majú dvere otvorené do IT sveta. Certifikát vydaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou im otvára pracovné príležitosti aj v zahraničí.

Daniel Giebel o zvyšovaní IT gramotnosti

Akí sú ďalší partneri, bez ktorých by tento vzdelávací projekt nebol možný? V prvom rade je to firma T-Systems Slovakia, ktorá mladým dualistom gratulovala v zastúpení generálnym riaditeľom Danielom Giebelom. Daniel začal citátom of Benjamina Franklina „Keď mi to povieš, zabudnem to, keď ma to naučíš, zapamätám si to a keď ma zapojíš, tak sa to naučím.“ Tým chcel povedať, že nie sme jediní, kto už dávno porozumel potrebe študentov nielen učiť, ale aj zapájať ich do praxe. Ako spomenul, celkovo je v TSSK 67 dualistov, z toho osemnásti tento rok úspešne ukončili štúdium. Pôvodne študentov nezačínalo v danom ročníku 18, ale 30. Z toho je zrejmé, že ani toto štúdium nie je ľahké, respektíve nevyhovuje každému. Niekto nepochopí fakt, že je to štúdium každodenné, takže si vyžaduje veľa času. Taktiež sú kladené vysoké nároky na štúdium anglického a nemeckého jazyka. Obzvlášť hrdý je Daniel Giebel na šiestich absolventov, ktorí začnú pracovať na pozíciách ICT administrátorov III, čím preskočili niekoľko predchádzajúcich pozícií. Budú mať zodpovednosť za globálne operácie v rámci T-Systems. „Mladým ľuďom dávame šancu uspieť v tomto regióne, učíme ich zručnosti, aby sa vedeli uplatniť v slovenskom „sillicon valley“. V podstate pokračujeme v tom, čo začal Jozef Ondáš pred jedenástimi rokmi, posilňujeme IT sektor. Komunitu nezanedbávame ani zo strany tých skôr narodených občanov. Máme vzdelávací program pre ľudí nad 62 rokov s názvom IT senior. Zvyšujeme tak IT gramotnosť v regióne. Mám radosť pri pohľade na týchto mladých ľudí, ktorých už môžem nazvať mojimi kolegami“: ukončil svoj príhovor Daniel Giebel.

Spolupráca so strednou školou „na výbornú“

Ďalší v poradí gratulácií bol riaditeľ Strednej Priemyselnej školy Elektrotechnickej Štefan Krištín, ktorý absolventom zaželal úspech na ich nových pracovných miestach, prácu, ktorá naplní ich očakávania, nové priateľstvá , podporu a pomocnú ruku. Poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tomu, že do pracovného života vstupuje týchto osemnásť mladých vyškolených ľudí. Vidí nejakú nevýhodu v duálnom spôsobe vzdelávania? Jedine v tom, že škola má potom osobitný systém prideľovania financií a je ukrátená v porovnaní s bežným štúdiom. Pre študentov vidí len samé výhody. Ako sám spomína, už po pol roku štúdia má študent šancu získať pri dobrom prospechu prospechové štipendium. Verí, že čoraz viac mladých ľudí pochopí aké výhody v sebe skrýva duálne vzdelávanie a počet študentov sa tak rozšíri. Štefan Krištín je vďačný firme TSSK za podporu a aj za finančnú pomoc. Vďaka nej totiž mohli vzniknúť dve laboratóriá na SPŠE s novým audiovizuálnym vybavením, notebookmi a pripojeniami na siete.

Nemecké certifikáty FACH INFORMATIKER od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Pani Željka Šenkovič, ktorá reprezentovala Slovensko-nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru (SNOPK) sa zmienila o slogane TSSK – „zero distance“, ktorý naznačuje blízkosť firmy ku svojim zákazníkom, ale aj ku svojim dualistom a budúcim zamestnancom. Ako sama spomenula TSSK je pionierom v mnohých smeroch. Know-how ohľadne duálneho vzdelávania firma doniesla z Nemecka, kde toto vzdelávanie funguje už štyridsať rokov, v samotnom Deutsche Telekom dvadsať rokov. Željka Šenkovič vyjadrila za SNOPK potešenie, že mohli byť nápomocní pri vydávaní certifikátov o odbornej spôsobilosti s titulom „FACH INFORMATIKER“, ktorý je totožný ako certifikát vydávaný na nemeckom území. Čo sa týka IT sektora sú slovenské Košice jediné, kde sa okrem Nemecka tento certifikát vydáva. Zaujímavosťou je, že aj v Nemecku certifikát nevydáva škola, ale obchodná komora.

Študenti v šťastnom finále

Nakoniec sa ozval aj zástupca študentov Patrik Čigáš, ktorý začal tým, že každý študent prišiel na Dual Edu s iným príbehom. Niektorí rovno po strednej škole, iní reagovali na inzerát na úrade práce, niekto zase prerušil vysokoškolské vzdelávanie. Ako on sám hovorí: „Mám známeho, ktorý skončil Dual Edu minulý rok a je z neho skvelý programátor. Povedal mi, že by veľmi rád potriasol rukou tomu, kto tento vzdelávací systém rozbehol. Ja by som to ešte doplnil, rád by som potriasol rukou tomu, kto tento systém dotiahol do takého úspešného konca. Získali sme množstvo neoceniteľných skúseností a členstvo v rodine T-Systems. No a kde by bol Don Quichot bez svojho pomocníka Sancha, či Batman bez Robina. Rád by som poďakoval všetkým ktorí nás za tie roky podporovali, našim mentorom z TSSK, pedagógom, lektorom, koučom, to oni nám pomohli dostať sa až do šťastného finále.“ Patrik ešte zablahoželal spolužiakom a spomenul, že nabudúce sa už nestretnú ako spolužiaci, ale ako kolegovia. „Jeden príbeh končí, ale ďalší začína“: dodal.

Na projekte Dual Edu spolupracovali mnohí

Nasledovalo slávnostné odovzávanie certifikátov. Každý absolvent bol odmenený za svoje študijné výsledky potleskom. Konieckoncov, pri tejto slávnostnej chvíli sa zišli nielen zástupcovia všetkých spomínaných inštitúcií, ale aj rodinní príslušníci absolventov a novinárska obec. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa pričinili o to, aby bol tento program úspešný. Tím Dual Edu z TSSK pracoval často nad rámec svojich pracovných povinností, zamestnanci si vytvorili so študentmi vzťah, záležalo im na ich úspechu. Vďaka patrí aj firmám AT&T a IBM, ktoré duálny proces kontrolovali. Celý vzdelávací proces by nebol možný bez podpory košického samosprávneho kraja, ktorý bol prítomný v zastúpení predsedu KSK Zdenka Trebuľu. V jeho príhovore zaznelo pár slov k tomu ako celý tento proces vznikal ešte v roku 2006 kedy sa stretli vtedajší zástupca TSSK Jozef Ondáš, Zdenko Trebuľa a zástupcovia školstva pri prerokovaní témy prílevu absolventov škôl do IT sektoru. V tých časoch bolo v Košiciach okolo 1000 IT pracovníkov a predpoklad bol mať do desiatich rokov desaťtisíc takýchto špecialistov. Bolo potrebné začať nastavovať vzdelávací program, ktorí by týchto ľudí pripravil. Ako poznamenal Zdenko Trebuľa: „Je pekné vyštudovať ekonómiu, alebo sociálnu prácu, ale uplatnenie si v takomto odbore nájdete v reálnom živote len veľmi ťažko.“ Teraz sa dá povedať, že v IT sektore je 10 percentná fluktuácia. Odchádzajúcich odborníkov môže nahradiť len prílev ďalších špecialistov zo škôl.

Samotná ceremónia si držala svoju vážnosť. Na začiatku zaznela slovenská hymna a na záver sme si mohli v latinčine vypočuť klasický Gaudeamus Igitur. No a nakoniec leteli čiapky z hláv všetkých certifikovaných nadšencov. Po ťažkých chvíľach štúdia prišiel konečne výdych.

Milí absolventi, vitajte v rodine T-Systems Slovakia.

Košice, 22. júna, 2017.

1 komentár na “Čierne klobúky s magentovými strapcami leteli z hláv mladých dualistov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *