Blog

Čo je to duálne vzdelávanie?

image_pdfimage_print

Duálne vzdelávanie je na Slovensku stále pomerne novou formou vzdelávania. Funguje od školského roka 2015/2016 a je súčasťou štátneho vzdelávacieho systému.

Ako duál funguje?

Výnimočnosť tejto formy vzdelávania spočíva v partnerstvách. Do duálneho vzdelávania sú zapojené stredné odborné školy a súkromné firmy. Spoločne študentov efektívnejšie a kvalitnejšie pripravujú na budúce povolanie a potreby trhu práce.

Ak sa rozhodneš pre duálne vzdelávanie, všetky teoretické vedomosti si môžeš overiť priamo v praxi na reálnych pracovných zadaniach a nie na cvičných prácach. Najväčším rozdielom duálu oproti klasickej školskej výučbe je, že celá praktická príprava sa uskutočňuje v reálnych podmienkach priamo vo firmách.

Počas roka to potom vyzerá tak, že časť štúdia tráviš v škole, kde sa učíš teóriu, a časť vo firme, kde získavaš praktické zručnosti a overuješ svoje vedomosti.

Na Slovensku sa na duálne štúdium môžu prihlásiť:

 • študenti stredných odborných škôl, ktorí duálne študujú počas celého štúdia na strednej škole
 • absolventi stredných škôl s maturitnou skúškou, ktorí sa rozhodnú pre praktické vzdelávanie
 • mladí ľudia, ktorí absolvovali maturitnú skúšku maximálne pred 5 rokmi a hľadajú si uplatnenie na trhu práce

Pre absolventov stredných škôl a všetkých, ktorí hľadajú rýchlu cestu do IT sveta pomocou praxe, je príležitosťou duálne vzdelávanie, ktoré ponúka T-Systems Slovakia a Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach. Ide o 3-ročné štúdium v odbore Počítačové systémy. Miera praxe a teórie je v pomere 70:30. Štúdium je otvorené pre tohtoročných absolventov stredných škôl aj pre starších ľudí, ktorí absolvovali maturitnú skúšku maximálne pred 5 rokmi.

Výhody duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia:

 • zameriava sa na potreby trhu práce
 • praktické overovanie znalostí priamo vo firme
 • spoznávanie firemného prostredia a IT v praxi
 • platená prax
 • notebook zdarma
 • bezplatné štúdium
 • možnosť získať štipendiá
 • úspešný absolvent získa titul DiS.
 • plynulý prechod do pracovného života bez komplikácií
 • garantované pracovné miesto na 2 roky

Naši dualisti si najviac vážia to, že nestrácajú čas. Vzdelávajú sa v smere, ktorý má budúcnosť a potenciál, praktické zručnosti získavajú priamo vo firme a už teraz sú finančne ohodnotení, čo pomáha ich samostatnosti. Nestrácaj čas ani ty – študuj, pracuj a zarábaj v T-Systems Slovakia. Prihlás sa na duál do 31. mája 2020 tu: www.t-systems.sk/dual

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *