Blog

CSR – prirodzená súčasť modernej spoločnosti

image_pdfimage_print

Zodpovedné podnikanie nie je na Slovensku už žiadnou novinkou. Mnoho firiem sa rozhodlo okrem svojho vlastného prospechu spoločnosti aj niečo vrátiť. Práve vďaka rozrastajúcemu sa záujmu firiem o zahrnutie spoločenskej zodpovednosti do svojho fungovania vznikol aj priestor na združenie týchto firiem. Výsledkom snaženia o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy bol v apríli roku 2004 vznik Business Leaders Forum (BLF). BLF je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

T-Systems Slovakia je členom BLF od roku 2011. Práve vďaka tejto platforme sme sa za tento čas zapojili do mnohých CSR aktivít, ako sú napríklad dobrovoľnícka akcia Naše mesto, či minuloročný 1.ročník celoslovenského hnutia #GivingTuesday. Okrem pomoci verejnosti sa v spolupráci s platformou BLF angažujeme aj v Pro Bono dobrovoľníctve pre neziskové organizácie, zúčastňujeme sa pravidelných stretnutí s ostatnými členmi, kde pridávame svoje skúsenosti a učíme sa od ďalších. V roku 2017 sme sa taktiež stali jedným z prvých signatárov Charty diverzity.

 

 

„Business Leaders Forum je platforma, ktorá umožňuje členským firmám vymieňať si skúsenosti v oblasti zodpovedného podnikania, učiť sa navzájom a vytvárať synergie, ktoré môžu priniesť pozitívnu zmenu v ich spoločnostiach  i v našej krajine. Združujeme firmy z rôznych odvetví, ktoré sa zaviazali byť lídrami v zodpovednom podnikaní, a práve táto rozmanitosť nám pomáha prinášať inšpiratívne príklady podnikania, ktoré reagujú na aktuálne potreby širokej škály stakehodlerov. Neočakávame pritom od našich členských firiem, že budú perfektné vo všetkých oblastiach. Dôležité pre nás je, aby strategicky a dlhodobo rozvíjali témy, ktoré sú kľúčové pre ich konkrétny biznis a okolitú komunitu“, hovorí Tatiana Čaplová, Programová manažérka pre zodpovedné podnikanie, Nadácia Pontis/BLF. Nemusí pritom ísť o žiadne prehnané gestá – inklúzia Rómov do zamestnania, podpora žien v IT, alebo zapojenie sa do akcií, ktoré dávajú možnosť rozvoja firemného dobrovoľníctva – „všetky tieto čiastkové aktivity sú súčasťou veľkej skladačky, vďaka ktorej môžu členovia BLF vzájomnou spoluprácou zmeniť o kúsok svet, no o veľa naše Slovensko“, dodáva.

18. novembra 2004 podpísali zakladajúci členovia Business Leaders Forum Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem. Tým deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu. Vízia pre začiatok tak bola pred štrnástimi rokmi jasná – išlo o snahu, aby sa spoločenská zodpovednosť stala bežnou súčasťou firiem aj na Slovensku. Tomu sa z väčšej časti už darí. BLF má k dnešnému dňu už 38 členov. Nejde však iba o členstvo – podľa slov Tatiany Čaplovej je „víziou do roku 2020 zvyšovať počet spoločností, ktoré podnikajú eticky a zodpovedne a venovať sa kľúčovým témam, akými sú kvalita vzdelávania, návrat mladých talentovaných ľudí na Slovensko, boj proti korupcii, podpora inovačnej kultúry firiem či zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. Chceme inšpirovať aj nové firmy, ktoré ešte nie sú našimi členmi, aby vyšli zo svojej komfortnej zóny a snažili sa robiť biznis inak – ohľaduplne k životnému prostrediu, komunite, dodávateľom, zamestnancom a ďalším partnerom v podnikaní.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *