ŠTÚDIUM

3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium v odbore „Počítačové Systémy“ (ISCED 5B) vo forme Duálneho vzdelávania.

Štúdium ponúka spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach od septembra 2013.

Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií a iných informačných a komunikačných technológií.

Naši študenti sa ako prví na Slovensku vzdelávajú podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku. Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 %.

Vzdelávanie prebieha v škole a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia. Samozrejmosťou je notebook pre študentov počas celého štúdia.

Štúdium

PRAX

Čo ťa čaká?

 • Predmety na rozvoj IT zručností (Linux,Windows, siete, databázy, programovanie a skriptovanie, storage) tvoria 55% z celého štúdia.
 • Predmety na rozvoj non-IT zručností (projektový manažment, procesy, spracovanie informácií) tvoria 25% z celého štúdia.
 • Predmety na rozvoj mäkkých zručností (zákaznícka orientácia, anglický a nemecký jazyk) tvoria 20% z celého štúdia.

Ako je to s praxou?

 • pomer praktického a teoretického vyučovania je 70% : 30%
 • v rámci praktického vyučovania absolvuješ 1530 hodín odbornej praxe vo firme:
  • 1. ročník - v mesiacoch máj a jún
  • 2. ročník - jeden týždeň v mesiaci a tiež celý máj a jún
  • 3. ročník - každý druhý týždeň a celý druhý polrok
 • Za túto prax dostávaš finančnú odmenu.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Slovenskou absolventskou skúškou

 • Obhajoba absolventskej práce a ústna skúška
 • Absolvent získa diplom a titul Diplomovaný špecialista

Nemeckou certifikačnou skúškou

 • Test z technickej a projektovej sféry
 • Obhajoba záverečnej práce
 • Absolvent získa certifikát v odbore “Fachinformatiker” od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platný aj v Nemecku

Certifikáty, ktoré udeľujeme úspešným absolventom svedčia o tom, že obsah a kvalita ich ukončeného štúdia sú na rovnakej úrovni ako v Nemecku
Dr. Guido Glania
výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

ŠPECIALIZÁCIA

Ako SIEŤOVÝ ŠPECIALISTA budeš dohliadať na bezpečnosť počítačových sietí našich zákazníkov a chrániť ich pred útokmi hackerov a výpadkami z rôznych príčin. Budeš konfigurovať routre, switche, firewally a servery.

Ako SYSTÉMOVÝ ŠPECIALISTA sa budeš starať o operačné systémy (Window,Linux a pod…) zákazníkov medzinárodných spoločností, ktoré fičia v datacentrách po celom svete. Vďaka tebe všetko pobeží 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok.

Ak sa rozhodneš pracovať ako APLIKAČNÝ ŠPECIALISTA, budeš vyvíjať a spravovať zákaznícke aplikácie a databázy. Tvojim pracovným nástrojom budú skripty a programovacie jazyky.

ZAMESTNANIE

Dnes v programe študuje 80 študentov. Po ukončení štúdia garantujeme všetkým absloventom prácu v spoločnosti T-Systems Slovakia. Štúdium doteraz úspešne ukončili tri ročníky absolventov. Študenti získajú vysokú úroveň technických znalostí a komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudnú aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti.

Veľký dôraz kladieme nielen na praktické vyučovanie odborných predmetov pod vedím našich expertov, ale aj na výkon samotnej odbornej praxe, ktorú u nás študenti vykonávajú.

V rámci tejto praxe majú študenti účasť na reálnych pracovných úlohách spoločne s našimi zamestnancami, kde si majú možnosť rozvíjať svoje teoretické vedomosti, získavať praktické zručnosti, osvojovať pracovné návyky a pracovať aj na svojich tzv. mäkkých zručnostiach, ako sú komunikačné a prezentačné zručnosti, konflikt manažment, vyjednávacie zručnosti atď. V priebehu 3 rokov štúdia študent absolvuje 1600 hodín praktických cvičení a ďalších 1050 hodín odbornej praxe vo firme.

Zamestnanie

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, s cieľom poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Spoločnosť od svojho začiatku pôsobí výlučne v Košiciach. Vznikla ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

Slovenská firma poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom kvartáli 2018 v Košiciach počet zamestnancov 3 859, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

T-Systems Slovakia vykonáva vzdialené spravovanie prakticky všetkého, čo s IKT súvisí – vnútrofiremných i diaľkových počítačových a komunikačných sietí, počítačových serverov s najrôznejšími operačnými systémami, SAP systémov pre podnikové riadenie a špecifických zákazníckych riešení pre výber cla či vzdelávanie a výskum. Spoločnosť pokrýva kompletný životný cyklus IKT, počnúc riadením sieťovej infraštruktúry, bezpečnosti, dátových centier, cez systémy, rôzne formy cloudov až po špecifické zákaznícke aplikácie, portály či podnikové procesy.

VÝHODY

Bezplatné štúdium
Notebook počas celého štúdia
70% výučby v T-Systems Slovakia
Štipendium max 260 EUR mesačne
V lete platená stáž
Najnovšie technológie
Garantovaná práca v T-Systems Slovakia
Titul “DiS“ (diplomovaný špecialista)
Certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej
a priemyselnej komory “Fachinformatiker“

Koncept štúdia sme vytvorili na základe 40-ročnej skúsenosti v Nemecku a 20-ročnej skúsenosti v rámci skupiny Deutsche Telekom. Projekt je úspešný vďaka partnerstvu a vytrvalosti ľudí zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach a nadšencom zo spoločnosti T-Systems Slovakia.
Daniel Giebel
výkonný riaditeľ T-Systems Slovakia

NÁZORY ŠTUDENTOV

Patrik Čigáš

Patrik Čigáš
Absolvent duálneho vzdelávania
Senior Application Administrator v T-Systems Slovakia

Aká je tvoja kariérna cesta po ukončení Duálu?
Po skončení duálu som nastúpil do tímu, kde som už v podstate praxoval viac ako polrok, takže som sa vedel perfektne orientovať a nebolo ma už potrebné zaúčať. Nastúpil som na pozíciu Senior Application Administrator na oddelení Telekom IT, kde sa staráme o viaceré kritické aplikácie zákazníkov. U niektorých z nich som vedený ako Technical Solution Manager. S touto rolou sa spája zodpovednosť za technické riešenie, implementáciu a koordináciu menších projektov a samozrejme aj komunikáciu so zákazníkom. Práca si vyžaduje komunikatívnosť, všestrannosť a flexibilitu, na čo ma duál dobre pripravil.

Aké sú tvoje ďalšie plány?
Momentálne som spokojný s mojou aktuálnou prácou. Pravidelne cestujem za projektami, prevažne do Nemecka. Keďže že tu mám množstvo príležitostí na osobnostný rozvoj, vôbec nepociťujem stagnáciu. Stále sa tu niečo deje a rozhodne sa nenudím.

Čo by si chcel odkázať uchádzačom o štúdium u nás v TSSK?
Nebojte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Ak niečomu nerozumiete, buďte zvedaví a pýtajte sa. Zadania považujte za výzvy, nie za trest. Všetko, čo sa na duále vyučuje, má uplatnenie alebo využitie. Podľa toho si nastavte spôsob, akým chcete pristupovať k štúdiu. Či ho chcete brať ako školu, alebo ako prípravu na profesionálnu kariéru v IT. Skôr či neskôr na to prídete.Lucia Magočová

Lucia Magočová
Študentka 1. ročníka

Myslím, že duál je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí si chcú otvoriť dvere do IT sveta. Hoci sme študenti, nepresedíme celé dni v školských laviciach, ale trávime čas aj v T-Systems , kde sa zoznamujeme s firemným prostredím. Nemusíme si písať poznámky, všetky skriptá nám sú dodané. Teóriu, ktorú sa naučíme v škole, ihneď využijeme na praktických zadaniach vo firme. Ďalším plusom Dualu je prístup našich školiacich. Správajú sa k nám ako k rovnocenným hráčom, vedia nám všetko pekne vysvetliť, oživiť hodiny vtipmi a tiež sú ochotní pomôcť nám s každým problémom. Zo začiatku získavame vedomosti z rôznych IT oblastí, aby sme si neskôr mohli vybrať tú, ktorá nás najviac baví, a stať sa v nej expertmi. A aby to nebolo všetko len o sedení a ťukaní do klávesnice, máme aj softskillové predmety, vďaka ktorým sa zlepšujeme v komunikácií a prezentovaní. Duál nie je iba o nudnom učení sa. Ponúka nám možnosť osobnostného ale aj kariérneho rastu, ukazuje nám, ako si udržať motiváciu, ktorým smerom sa ďalej vybrať. Máme tiež možnosť zúčastňovať sa firemných akcií a teambuildingov, na ktorých zažívame kopec zábavy a odnášame si z nich len tie najkrajšie a najvtipnejšie zážitky. Spoznávame tu nových ľudí a vytvárame jeden veľký kolektív.Matúš Čičvara

Matúš Čičvara
Študent 3. ročníka

Neraz som uvažoval, či som sa rozhodol správne. Spomínam si na deň, keď som prvýkrát počul o možnosti duálneho vzdelávania a celkom spontánne som sa rozhodol poslať prihlášku. Po troch rokoch svoje rozhodnutie vôbec neľutujem, dokonca ak by bola taká možnosť, spravil by som opäť rovnaký krok. Každý jeden deň som ako študent duálu získal nové poznatky, nehovoriac len o vyučovaní. Za ten čas človek zistí, aké je to pracovať v IT spoločnosti a pohybovať sa medzi ľuďmi, ktorí už majú reálne skúsenosti, ktoré s nami, študentami, zdieľajú. Najviac ma posúvala myšlienka, že po skončení budem presne vedieť, čo robím, keďže sa na prácu pripravujem už od prvého ročníka. Moja rodina, ktorá bola skeptická voči tomuto rozhodnutiu, si taktiež uvedomila, že to bol správny krok, a že s istou dávkou šikovnosti a zodpovednosti to môže človek dotiahnuť ďaleko – lebo v IT svete rozhodujú skúsenosti a zručnosti, nielen získaný titul. Pevne verím, že takáto skúsenosť čaká aj ďalšie generácie študentov, preto sa držím svojho hesla #dualjecesta.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Odbor 2563 Q Počítačové systémy. Štúdium trvá 3 roky. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok získavaš titul diplomovaný špecialista (DiS) a certifikát Fachinformatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je platný aj v Nemecku.
Hlavnou podmienkou je mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov (najstaršia teda môže byť z roku 2015). Hľadáme uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o IT, majú chuť učiť sa nové veci a ovládajú anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.
Prihlášky na školský rok 2020/2021 prijímame od januára 2020 do 31.5.2020. K prihláseniu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdeš TU
Následne ťa pozveme na osobný pohovor k nám do T-Systems Slovakia.
Štúdium je bezplatné.
Na začiatku školského roka ti T-Systems poskytne notebook s príslušným vybavením, ktorý budeš mať k dispozícii počas celých troch rokov štúdia.
Podiel teoretickej a praktickej výuky je 30% ku 70%. Teoretické znalosti získaš na SPŠ elektrotechnickej. Praktické vyučovanie prebieha vo Vzdelávacom centre v T-Systems, kde ťa učia priamo naši zamestnanci z produkčných tímov. Oboznámiš sa tu s konktrétnymi prípadmi z praxe a získané vedomosti si vyskúšaš v testovacom prostredí v našom IT labe, ako aj na odbornej praxi v tímoch.
V 1. ročníku máš prax v mesiacoch máj a jún každý pracovný deň. V 2. ročníku máš prax každý štvrtý týždeň 4 dni (pondelok-štvrtok). Od mája začínaš súvislú každodennú prax, ktorá trvá do konca júna. V 3. ročníku máš prax každý druhý týždeň 4 dni (pondelok-štvrtok). Od februára už nemáš vyučovanie, len prax do konca júna.
1. ročník je rovnaký pre všetkých. Na konci sa rozhodneš, či sa chceš ďalej orientovať na systémy, siete alebo aplikácie. Počas 3 rokov získaš vedomosti z oblastí: spracovanie informácií, procesné riadenie, programovanie a skriptovanie, zákaznícka orientácia, správa dát, aplikované databázové systémy, počítačové siete a bezpečnosť, ...
Zákazníkmi T-Systems Slovakia sú zahraničné firmy sídliace po celom svete a na to, aby si sa s nimi vedel dorozumieť, potrebuješ ovládať anglický a v niektorých prípadoch aj nemecký jazyk. Preto sú oba jazyky povinné a veľmi dôležité. Tvoju angličtinu si overíme už na pohovore a ak si doteraz nemal nemčinu, nevadí. Začíname od základov
Odborná prax, ktorú absolvuješ v tímoch vo firme je platená. Hodinová sadzba sa odvíja od tvojich študijných výsledkov a celkovej snahy. Navyše máš možnosť získať aj motivačné štipendium, ktoré sa vypláca každý mesiac – zohľadňujeme prospech a dochádzku.
1. ročník – max 150 EUR mesačne
2. ročník – max 200 EUR mesačne
3. ročník – max 260 EUR mesačne
Odmena za prax a štipendium ti vedia pekne prilepšiť vreckové, ak si šikovný :) brigádu mimo firmy teda už ani nebudeš potrebovať. Ak by si si chcel zarobiť aj cez prázdniny, ponúkame ti možnosť letnej brigády v T-Systems.
Po úspešnom ukončení štúdia máš na 2 roky garantovanú prácu v T-Systems Slovakia. Či u nás ostaneš aj po uplynutí tejto doby, alebo skúsiš šťastie v zahraničí, je už na tebe.

PRIHLÁŠKA

Ako sa dostanem na duálne vzdelávanie?

Prihlášky na školský rok 2020/2021 príjmame od januára 2020 do 31.5.2020. K prihláseniu je potrebné vyplniť prihlášku. Následne ťa pozveme na osobný pohovor do T-Systems Slovakia.


Prihláška

KONTAKT

Firma

T-Systems Slovakia, s.r.o.
Žriedlová 13
040 01 Košice
Recepcia: 055/ 785 3566

dualeducation@t-systems.sk
Facebook
Instagram

Škola

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
040 01 Košice

www.spseke.sk
spse@spseke.sk