Výhody dvojpásmových bezdrôtových sietí


Poskytovaním samostatných bezdrôtových rozhraní pre každé pásmo poskytujú dvojpásmové routre 802.11na 802.11ac maximálnu flexibilitu pri nastavovaní domácej siete. Niektoré domáce zariadenia vyžadujú staršiu kompatibilitu a väčší dosah signálu, ktoré ponúka 2,4 GHz, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať dodatočnú šírku pásma siete, ktorú ponúka 5 GHz.

Dvojpásmové routre poskytujú pripojenia navrhnuté pre potreby každého z nich. Mnoho domácich sietí Wi-Fi trpí bezdrôtovým rušením, ktoré je výsledkom rozšírenia spotrebiteľských pomôcok na frekvencii 2,4 GHz, napríklad bezdrôtových telefónov, ktoré využívajú moduláciu frekvenčného skákania a šírenia spektra, kde signál preskakuje okolo celého spektra 2,4 GHz, a nie sedieť na jednom kanáli. Mikrovlnné rúry môžu tiež rušiť bezdrôtové signály z dôvodu rádiových signálov, ktoré počas prevádzky „unikajú“. Schopnosť používať 5 GHz na smerovači sa týmto problémom vyhýba, pretože táto technológia podporuje 23 neprekrývajúcich sa kanálov.

Dvojpásmové smerovače tiež obsahujú konfigurácie rádia Multiple-In Multiple-Out. Kombinácia niekoľkých rádií v jednom pásme s podporou dvoch pásiem poskytuje vyšší výkon pre domáce siete, ako ponúkajú jednopásmové smerovače.

Dvojpásmové bezdrôtové smerovače


V domácnostiach, ktoré majú veľa konkurenčných bezdrôtových zariadení, sa Google Wifi považuje za jednu z najlepších možností smerovača. Jeho systém sa skladá z troch satelitov nazývaných Google Wifi body, z ktorých každý pokrýva 1 500 štvorcových stôp a celkovo pokrýva pokrytie 4 500 štvorcových stôp. Využíva technológiu tvarovania lúčov, ktorá automaticky smeruje zariadenia k najsilnejšiemu signálu.