ŠTÚDIUM

3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium v odbore „Počítačové Systémy“ (ISCED 5B) vo forme Duálneho vzdelávania.

Štúdium ponúka spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach od septembra 2013.

Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií a iných informačných a komunikačných technológií.

Naši študenti sa ako prví na Slovensku vzdelávajú podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku. Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 %.

Vzdelávanie prebieha v škole a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia. Samozrejmosťou je notebook pre študentov počas celého štúdia.

Štúdium

PRAX

Čo ťa čaká?

 • Predmety na rozvoj IT zručností (Linux,Windows, siete, databázy, programovanie a skriptovanie, storage) tvoria 55% z celého štúdia.
 • Predmety na rozvoj non-IT zručností (projektový manažment, procesy, spracovanie informácií) tvoria 25% z celého štúdia.
 • Predmety na rozvoj mäkkých zručností (zákaznícka orientácia, anglický a nemecký jazyk) tvoria 20% z celého štúdia.

Ako je to s praxou?

 • pomer praktického a teoretického vyučovania je 70% : 30%
 • v rámci praktického vyučovania absolvuješ 1530 hodín odbornej praxe vo firme:
  • 1. ročník - v mesiacoch máj a jún
  • 2. ročník - jeden týždeň v mesiaci a tiež celý máj a jún
  • 3. ročník - každý druhý týždeň a celý druhý polrok
 • Za túto prax dostávaš finančnú odmenu.

UKONČENIE ŠTÚDIA

Slovenskou absolventskou skúškou

 • Obhajoba absolventskej práce a ústna skúška
 • Absolvent získa diplom a titul Diplomovaný špecialista

Nemeckou certifikačnou skúškou

 • Test z technickej a projektovej sféry
 • Obhajoba záverečnej práce
 • Absolvent získa certifikát v odbore “Fachinformatiker” od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platný aj v Nemecku

Certifikáty, ktoré udeľujeme úspešným absolventom svedčia o tom, že obsah a kvalita ich ukončeného štúdia sú na rovnakej úrovni ako v Nemecku
Dr. Guido Glania
výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

ŠPECIALIZÁCIA

Ako SIEŤOVÝ ŠPECIALISTA budeš dohliadať na bezpečnosť počítačových sietí našich zákazníkov a chrániť ich pred útokmi hackerov a výpadkami z rôznych príčin. Budeš konfigurovať routre, switche, firewally a servery.

Ako SYSTÉMOVÝ ŠPECIALISTA sa budeš starať o operačné systémy (Window,Linux a pod…) zákazníkov medzinárodných spoločností, ktoré fičia v datacentrách po celom svete. Vďaka tebe všetko pobeží 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý rok.

Ak sa rozhodneš pracovať ako APLIKAČNÝ ŠPECIALISTA, budeš vyvíjať a spravovať zákaznícke aplikácie a databázy. Tvojim pracovným nástrojom budú skripty a programovacie jazyky.

ZAMESTNANIE

Dnes v programe študuje 74 študentov, z toho 4 dievčatá. Po ukončení štúdia garantujeme všetkým absloventom prácu v spoločnosti T-Systems Slovakia. Štúdium už úspešne ukončili dva ročníky absolventov, čiže spolu už T-Systems Slovakia zamestnala 40 absolventov duálneho vzdelávania. Študenti získajú vysokú úroveň technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudnú aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti.

Veľký dôraz kladieme nielen na praktické vyučovanie odborných predmetov pod vedím našich expertov, ale aj na výkon samotnej odbornej praxe, ktorú u nás študenti vykonávajú. V rámci tejto praxe majú študenti účasť na reálnych pracovných úlohách spoločne s našimi zamestnancami, kde si majú možnosť rozvíjať svoje teoretické vedomosti, získavať praktické zručnosti, osvojovať pracovné návyky a pracovať aj na svojich tzv. mäkkých zručnostiach, ako sú komunikačné a prezentačné zručnosti, konflikt manažment, vyjednávacie zručnosti atď. V priebehu 3 rokov štúdia študent absolvuje 1600 hodín praktických cvičení a ďalších 1050 hodín odbornej praxe vo firme.

Zamestnanie

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, s cieľom poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Spoločnosť od svojho začiatku pôsobí výlučne v Košiciach. Vznikla ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

Slovenská firma poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. T-Systems Slovakia je druhá najväčšia IT firma na Slovensku a druhý najväčší zamestnávateľ na východe krajiny. Koncom roka 2017 bol počet zamestnancov takmer 3 900.

T-Systems Slovakia vykonáva vzdialené spravovanie prakticky všetkého, čo s IKT súvisí – vnútrofiremných i diaľkových počítačových a komunikačných sietí, počítačových serverov s najrôznejšími operačnými systémami, SAP systémov pre podnikové riadenie a špecifických zákazníckych riešení pre výber cla či vzdelávanie a výskum. Spoločnosť pokrýva kompletný životný cyklus IKT, počnúc riadením sieťovej infraštruktúry, bezpečnosti, dátových centier, cez systémy, rôzne formy cloudov až po špecifické zákaznícke aplikácie, portály či podnikové procesy.

VÝHODY

Bezplatné štúdium
Notebook počas celého štúdia
70% výučby v T-Systems Slovakia
Štipendium max 240 EUR mesačne
V lete platená stáž
Najnovšie technológie
Garantovaná práca v T-Systems Slovakia
Titul “DiS“ (diplomovaný špecialista)
Certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej
a priemyselnej komory “Fachinformatiker“

Koncept štúdia sme vytvorili na základe 40-ročnej skúsenosti v Nemecku a 20-ročnej skúsenosti v rámci skupiny Deutsche Telekom. Projekt je úspešný vďaka partnerstvu a vytrvalosti ľudí zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach a nadšencom zo spoločnosti T-Systems Slovakia.
Daniel Giebel
výkonný riaditeľ T-Systems Slovakia

NÁZORY ŠTUDENTOV

Radka Semjanová

Radka Semjanová
študentka 3. ročníka

Na dual education som nastúpila hneď po maturite. Teraz som v 3. ročníku a uvedomujem si, že to bolo moje najlepšie rozhodnutie. Systém vzdelávania, podľa nemeckého vzoru, založený na množstve praxe mi vyhovuje do najmenších detailov. Štúdium obsahuje veľa technických predmetov, ktoré pre mňa boli zo začiatku výzvou, no vďaka super kolektívu a učiteľom som sa naučila ich ľahko zvládať. Hodiny zdokonaľovania naších prezentačných zručností mojej hanblivej povahe veľmi prospeli. Tiež ocenujem množstvo hodín cudzích jazykov, kedže učiť sa jazyky bol vždy môj sen. A na čo sa po duale teším najviac? Na istú prácu v teame v ktorom praxujem a na skvelých kolegovŠtefan Marcin

Štefan Marcin
absolvent duálneho vzdelávania v TSSK

Druhý rok po ukončení štúdia je za mnou a musím povedať, že zručnosti a skúsenosti, ktoré som počas neho získal, sa vyplatili. Mňa osobne stále sprevádza myšlienka, že po škole sa nemôžeš prestať učiť, preto sa každý deň snažím naučiť niečo nové. Mal som už možnosť ísť na pracovnú cestu do Maďarska, kde som robil tréning pre našich kolegov z T-Systems Hungary. Moja úloha v malom projekte týkajúceho sa neustáleho zlepšovania jedného procesu priniesla prvé výsledky. Pred niekoľkými dňami som už oficiálne začal pracovať ako Junior aplikačný developer – prvý a momentálne aj jediný v rámci DCNO oddelenia (ktoré pozostáva zo sieťových a procesných tímov). Cieľom je poskytnúť automatizáciu, kontrolu chýb a rýchlejšiu reakciu. Okrem toho som zapojený do projektu, kde sa buduje nový testovací lab pre všetkých zamestnancov. Som rád, že som na pozícii kde sa človek musí neustále rozvíjať a každý deň čeliť novým výzvam.Jaroslav Makara

Jaroslav Makara
študent 3. ročníka

Po maturite som uvažoval aj nad vysokou školou, no rozhodol som sa pre duálne vzdelávanie. Dual mi ponúkol to čo mi neponúkne žiadna vysoká škola. To je platená prax, učebné osnovy postavené tak aby sme sa učili len to čo potrebujeme a to najdôležitejšie - istú prácu. Vysoká priorita patrí taktiež jazykom a prezentačným schopnostiam ktoré nám pomáhajú rozvíjať sa. Po dvoch rokoch svoje rozhodnutie určite neľutujem a na dual by som sa prihlásil opäť a odporúčam toto štúdium každému, kto chce v oblasti IT pracovať a zdokonaľovať sa.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Odbor 2563 Q Počítačové systémy. Štúdium trvá 3 roky. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok získavaš titul diplomovaný špecialista (DiS) a certifikát Fachinformatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je platný aj v Nemecku.
Hlavnou podmienkou je mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov (najstaršia teda môže byť z roku 2013). Hľadáme uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o IT, majú chuť učiť sa nové veci a ovládajú anglický jazyk na komunikatívnej úrovni (minimálne úroveň B1). Nemecký jazyk je výhodou.
Prihlášky na školský rok 2018/2019 prijímame od januára 2018 do 20.5.2018. K prihláseniu sú potrebné dva kroky:

1. Vyplň elektronickú prihlášku na stránke SPŠE Košice spseke.sk/web/prihlasky_vos/
2. Zašli nám svoj motivačný list a kompletný životopis v slovenskom a anglickom jazyku online bit.ly/dual2018

Následne Ťa pozveme na osobný pohovor k nám do T-Systems Slovakia.
Štúdium je bezplatné.
Na začiatku školského roka ti T-Systems poskytne notebook s príslušným vybavením, ktorý budeš mať k dispozícii počas celých troch rokov štúdia.
Podiel teoretickej a praktickej výuky je 30% ku 70%. Teoretické znalosti získaš na SPŠ elektrotechnickej. Praktické vyučovanie prebieha vo Vzdelávacom centre v T-Systems, kde ťa učia priamo naši zamestnanci z produkčných tímov. Oboznámiš sa tu s konktrétnymi prípadmi z praxe a získané vedomosti si vyskúšaš v testovacom prostredí v našom IT labe, ako aj na odbornej praxi v tímoch.
V 1. ročníku máš prax v mesiacoch máj a jún každý pracovný deň. V 2. ročníku máš prax každý štvrtý týždeň 4 dni (pondelok-štvrtok). Od mája začínaš súvislú každodennú prax, ktorá trvá do konca júna. V 3. ročníku máš prax každý druhý týždeň 4 dni (pondelok-štvrtok). Od februára už nemáš vyučovanie, len prax do konca júna.
1. ročník je rovnaký pre všetkých. Na konci sa rozhodneš, či sa chceš ďalej orientovať na systémy, siete alebo aplikácie. Počas 3 rokov získaš vedomosti z oblastí: spracovanie informácií, procesné riadenie, programovanie a skriptovanie, zákaznícka orientácia, správa dát, aplikované databázové systémy, počítačové siete a bezpečnosť, ...
Zákazníkmi T-Systems Slovakia sú zahraničné firmy sídliace po celom svete a na to, aby si sa s nimi vedel dorozumieť, potrebuješ ovládať anglický a v niektorých prípadoch aj nemecký jazyk. Preto sú oba jazyky povinné a veľmi dôležité. Tvoju angličtinu si overíme už na pohovore a ak si doteraz nemal nemčinu, nevadí. Začíname od základov
Odborná prax, ktorú absolvuješ v tímoch vo firme je platená. Hodinová sadzba sa odvíja od tvojich študijných výsledkov a celkovej snahy. Navyše máš možnosť získať aj motivačné štipendium, ktoré sa vypláca každý mesiac.
Odmena za prax a štipendium ti vedia pekne prilepšiť vreckové, ak si šikovný :) brigádu mimo firmy teda už ani nebudeš potrebovať. Ak by si si chcel zarobiť aj cez prázdniny, ponúkame ti možnosť letnej brigády v T-Systems.
Po úspešnom ukončení štúdia máš na 2 roky garantovanú prácu v T-Systems Slovakia. Či u nás ostaneš aj po uplynutí tejto doby, alebo skúsiš šťastie v zahraničí, je už na tebe.

PRIHLÁŠKA

Ako sa dostanem na duálne vzdelávanie?

Najprv absolvuješ pohovor v spoločnosti T-Systems Slovakia, kde preveríme tvoju motiváciu, osobnostné predpoklady a komunikačné zručnosti.

Ak prejdeš pohovorom v spoločnosti, následne absolvuješ prijímačky v škole, vďaka ktorým si overíme, ako si na tom so základnou znalosťou IT a angličtiny.


Prihláška

KONTAKT

Firma

T-Systems Slovakia, s.r.o.
Žriedlová 13
040 01 Košice
Recepcia: 055/ 785 3566

dualeducation@t-systems.sk
Facebook
Instagram

Škola

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
040 01 Košice

www.spseke.sk
spse@spseke.sk