Blog

Duálne vzdelávanie pripravuje študentov ako lídrov

Okrem lepšieho vzdelania si študenti duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia aj slušne zarobia

Ssystém duálneho vzdelávania v košickej firme T-Systems Slovakia využívajú aj študenti, ktorých na škole nebaví veľa teórie a chcú byť v kontakte s praxou. Experti v oblasti informačných technológií sú dnes na trhu práce veľkou vzácnosťou a firmy sa musia veľmi snažiť, aby ich získali. V Košiciach sa spoločnosť T-Systems Slovakia, patriaca do koncernu Deutsche Telekom, rozhodla tento problém vyriešiť systémovo. Už od roku 2013 má vlastný systém duálneho vzdelávania inšpirovaný Nemeckom. Po zmenách v roku 2015 sa zapojili aj do štátneho system duálneho vzdelávania, celý systém sa im v praxi osvedčil a môže slúžiť aj ako vzor pre podobné vzdelávacie programy vznikajúce inde na Slovensku. „Ľudia, ktorých si sami vychováme, sú schopní rýchlejšie sa adaptovať do pracovných tímov, sú odborne aj osobnostne lepšie pripravení ako väčšina absolventov vysokých škôl a majú k našej firme vybudovaný vzťah, čo je pre nás tiež veľmi dôležité,“ hovorí Miroslav Vaško, riaditeľ vzdelávacieho centra v T-Systems Slovakia.

Kľúčová je prax

Hlavným cieľom systému duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia bolo pripraviť študentov v škole tak, aby mali viac odborných aj mäkkých zručností z praxe a hlavne, aby sa už počas štúdia zapojili aj do riešenia reálnych problémov priamo vo firme. Preto sa dohodli so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach na spolupráci. Vďaka tomu vznikol trojročný pomaturitný program denného štúdia, ktorý kombinuje školu a prax. „Reálne to vyzerá tak, že zhruba 70 až 80 percent školského času trávia žiaci u nás vo firme na praxi, špeciálnych seminároch alebo v takzvaných IT Laboch. V rámci nich im naši experti vysvetľujú rôzne modelové situácie alebo zaujímavé situácie, s ktorými sa môžu stretnúť,“ dodáva M. Vaško. Rovnako významná alebo možno aj dôležitejšia je samotná prax. Každý študent dostane z firmy svojho kouča, ktorý mu pomôže zapojiť sa do riešení reálnych úloh v T-Systems Slovakia. S tým, ako študenti postupujú jednotlivými ročníkmi, dostávajú čoraz významnejšie úlohy a rastie tak aj ich zodpovednosť. „Máme skúsenosť s tým, že takto získajú pracovné návyky, ktoré sú pre ich ďalšiu kariéru mimoriadne dôležité,“ hovorí M. Vaško, podľa ktorého však aj študenti musia k škole pristúpiť inak. Duálne vzdelávanie pripravuje študentov ako lídrov Okrem lepšieho vzdelania si študenti duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia aj slušne zarobia

Peniaze a perspektíva

Žiaci si tu napríklad nemôžu dovoliť vynechať vyučovanie alebo prax iba preto, že deň predtým mali dlhú noc. Takisto neskoré príchody do školy sa neberú na ľahkú váhu. Na druhej strane, za svoju prácu vo firme sú platení a okrem toho ešte môžu získať ajštipendium. To – okrem peňazí – už naznačuje, že T-Systems Slovakia s nimi do budúcnosti počíta. „Naším cieľom je motivovať žiakov, aby pochopili, že sa im ich snaha už počas štúdia oplatí a má veľký vplyv na to, ako bude vyzerať ich kariérny rast,“ vysvetľuje M. Vaško. Kým po prvom polroku získa na základe priebežného hodnotenia výkonnosti a activity plné štipendium zhruba tretina študentov, v poslednom ročníku ho už dostáva veľká väčšina žiakov. Výhodou štipendia je aj fakt, že spolu s ním prichádza aj ponuka od spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá každému, kto ho dostane, garantuje pracovné miesto po skončení školy minimálne na dva roky. Nie všetci sa však dopracujú k tomu, že školu skončia. Rovnako ako na iných školách, aj tu sa stáva, že študentovi spôsob výučby alebo odborné zameranie nevyhovuje a školu nedokončí. A aj keď študenti majú počas leta klasické prázdniny, zvyčajne dostanú prednostne ponuku na brigádu v T—Systems Slovakia. Počas leta si tak študenti nemusia prácne zháňať inú brigádu a väčšina si udrží veľmi dobrý finančný štandard počas celého roka. Štipendiá majú ešte jeden rozmer. Pri ich udeľovaní sa firma nepozerá iba na známky alebo robotu, ktorú študent odvádza. Dôležitým faktorom je aj jeho prístup k práci, angažovanosť pri riešení úloh alebo spôsob práce v kolektíve. Cieľom tohto programu totiž nie je vychovať iba radových zamestnancov. Absolventi by mali byť schopní v budúcnosti na seba zobrať zodpovednosť a stať sa lídrami vo svojich tímoch. Aj preto sa v rámci toho programu venujú i rozvoju takzvaných mäkkých zručností, ako je práca s ľuďmi, rôzne manažérske schopnosti. Dôraz sa kladie aj na výučbu cudzích jazykov.

Certifikát platí aj v Nemecku

Aj dnes je veľa ľudí presvedčených, že najprv je nutné si spraviť vysokú školu a až potom sa treba začať zamýšľať nad tým, čo budú v živote naozaj robiť. „To je prístup, s ktorým sa ešte stále stretávame. Veľa času investujeme do vysvetľovania, že je lepšie mať odbornú školu a niečo vedieť, ako mať vysokoškolský titul z odboru, ktorý v praxi netreba,“ dodáva M. Vaško. Systém duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia je zastrešený nielen slovenskými inštitúciami a jeho absolventi získajú titul DIS, teda diplomovaný špecialista, ale zároveň je aj certifikovaný Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. To znamená, že študijné osnovy i proces výučby boli posúdené odborníkmi, ktorí zároveň aj skúšajú žiakov na konci ich štúdia. „Každý, kto túto skúšku zvládne, získa certifikát, ktorý je rovnaký, ako sa vydáva v Nemecku, a je tak okamžite uplatniteľný aj na tomto trhu. To je pre mladých ľudí veľká výhoda,“ upozorňuje M. Vaško. Výhody duálneho vzdelávania si však študenti, rovnako ako rodičia, firmy či štát ešte úplne neuvedomujú. Napriek veľmi dobrému uplatneniu a perspektívnej práci sa na jedno voľné miesto v škole hlásia v priemere iba traja záujemcovia. „Naším cieľom je tento pomer zvýšiť, aby sme mohli prijímať študentov s vysokým potenciálom rastu. Aby sa nám aj študentom oplatila energia, ktorú do tohto system vkladáme,“ hovorí M. Vaško.

Nápad za tri poďakovania

Tomu, kto vymyslel tento systém vzdelávania, by som chcel potriasť rukou a trikrát poďakovať, hovorí absolvent system duálneho vzdelávania v T-Systems Slovakia a v súčasnosti vo firme už Junior Application Developer Štefan Marcin. Štefan odpovedal na nižšie položené otázky.

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť do duálneho vzdelávania spoločnosti T-Systems Slovakia?

Každý z nás sa prihlasoval do duálneho vzdelávania z iného dôvodu. Niekto bol čerstvý absolvent strednej školy, niekto našiel ponuku na úrade práce a niekto pred pár dňami prerušil štúdium na vysokej škole. Všetci sme však mali jedno spoločné, chceli sme zistiť, aké to štúdium bude. Pretože to bolo niečo nové, neoverené, nikoho sme sa nemohli opýtať, čo nás čaká. Viacerých určite zaujali predmety a smer, ktorý si na štúdiu môžu zvoliť.

Čo vás počas výučby najviac prekvapilo?

V zásade ma neprekvapilo nič. Na začiatku štúdia nám vysvetlili, ktoré predmety sa budeme učiť a prečo sú pre nás dôležité. Všetky predmety sa točili okolo technických zručností, mäkkých zručností a jazykov. Ak by som mal spomenúť niečo, čo mi skomplikovalo štúdium, tak to boli predmety, ktoré musia byť zahrnuté vo výučbovom procese. Pretože škola a štúdium patrí do kategórie elektrotechnického zamerania. Išlo najmä o základy elektrotechniky a priemyselnej informatiky a automatizácie. Pri spätnom pohľade však aj tieto predmety vnímam pozitívne. Ak mám spomenúť niečo, čo nás, naopak, príjemne prekvapilo, tak to bolo mesačné štipendium a platená prax. Nikto z nás to nečakal.

Je podľa vás dobre, že veľkú časť štúdia trávite priamo v T- Systems Slovakia?

Tomu, kto dostal tento nápad, by som rád potriasol rukou a trikrát poďakoval. Možnosť tráviť štúdium tri roky priamo vo firme so zamestnancami a riešiť problémy, ktoré reálne spôsobujú aj finančný dosah na firmu, mala obrovský prínos pre náš rozvoj. Ďalšia výhoda bola, že sme mohli kolovať po firme a po rôznych tímoch. V každom tíme sa totiž riešia úplne iné veci, tí najlepší jeho členovia pracujú na nových projektoch, a teda človek získa prehľad a skúsenosti. Tie sa mi zišli, keď som po škole nastúpil do firmy, pretože som už poznal kľúčových ľudí.

Ako sa na vás pozerali ľudia, ktorí už v T-Systems pracujú?

Spočiatku asi úplne nechápali, kto sme a čo tam chceme. Poznáte tie prípady – keď študent príde na prax, niekam ho posadia a tam sedí celý deň. Tiež sa mi to stalo, dôvody sú rôzne. Buď ľudia v tíme pracujú s veľmi dôležitými technológiami, a teda nejakého študenta k tomu nepustia, alebo vôbec nemajú záujem podeliť sa s vedomosťami. V takom prípade študent sám musí prísť a začať si pýtať robotu. Keďže štúdium je trojročné, tak na začiatku študent dostane jednoduché úlohy typu uprav Excel, ale postupne aj ľudia z prevádzky zistia, že ten človek už niečo vie, a tak postupne začne dostávať viac úloh, ktoré už vyžadujú aj vyššie technické znalosti. Môže sa teda pokojne stať, že na konci štúdia sa ho už ľudia pýtajú, či je ešte stále študent, pretože by preňho mali aj male projekty.

Pomôže vám podľa vás táto škola vo vašej budúcej kariére?

Jednoznačne áno. Všetci máme prehľad z rôznych smerov informatiky. To je v dnešnej dobe dokonca veľká výhoda, pretože svet IT už nie je taký ako kedysi. Dnes už nemôžete vedieť všetko z IT, pretože je toho neskutočné množstvo. A každým dňom prichádza niečo nové. Takže mať základ z rôznych častí IT je veľká výhoda. Človek zistí, čo ho baví a na čo by sa chcel neskôr špecializovať.

zdroj: časopis TREND 25/2017

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *