Blog

Formát Magenta HRY sa osvedčil

image_pdfimage_print

Vychovávame si nemecky hovoriacich kolegov

Okrem informačno-komunikačných technológií poskytuje T-Systems Slovakia (TSSK) aj finančné služby, a to prostredníctvom svojho finančného centra. Vo firme sa vytvárajú virtuálne tímy, ktoré majú kolegov v Nemecku, a preto je základným dorozumievacím prostriedkom nemecký jazyk. Povinnou výbavou je notebook a slúchadlá. Pomocou nich sa všetci pripájajú na telefonické konferencie a riešia spoločné projekty. Komunikácia je veľmi dôležitá.

Máme ale dostatočný počet finančníkov, ktorí ovládajú nemčinu? V roku 2016 vznikla zaujímavá spolupráca medzi T-Systems Slovakia a slovenskými vysokými školami s ekonomickým zameraním. Finanční špecialisti z FC BSC (Finance and Controlling Business Centre) a z DTSE (Deutsche Telekom Services Europe) sa mladým ľuďom snažia odkomunikovať správu, že nemčina je „in“ a v Košiciach sú zamestnávatelia, ktorí šikovných mladých finančníkov zoberú „všetkými desiatimi“.

V súčasnosti obidve spoločnosti zo skupiny Deutsche Telekom spolupracujú na príprave program určeného na kooperáciu s vysokými školami na Slovensku. Program zahŕňa prípravu súťaží pre študentov VŠ a SŠ, realizáciu odborných prednášok na školách po Slovensku, spoluprácu v oblasti vedy a výskumu a v nesposlednom rade organizáciu stáží pre študentov VŠ a SŠ.

Iniciatíva zo strany T-Systems Slovakia

Historicky má firma TSSK nadviazanú spoluprácu s ekonomickými školami v Košiciach a v okolí. Naši ľudia na školách bežne prednášajú, alebo nejakým spôsobom spolupracujú so študentmi. Spoločnosť TSSK ale mala časom väčšie ambície, a preto bol iniciovaný nový projekt. V roku 2016 firma TSSK začala komunikovať s Ekonomickou fakultou TUKE so zámerom vytvoriť pre študentov spoločnú súťažnú platform v anglickom jazyku. Zamestnanci FC BSC vytvorili zaujímavý formát, ktorý dostal názov Magenta Game. Študenti navštívili priestory firmy TSSK, boli im odprezentované základné fakty a potom sa už prešlo ku samotnej súťaži. Magenta Game spočíva v tom, že študenti dostanú špeciálne zadanie v anglickom, alebo nemeckom jazyku, ktoré musia vyriešiť v stanovenom časovom limite. Výstupy zo zadania z reálneho pracovného života sa musia dať do vizuálnej prezentovateľnej podoby a jednotliví študenti sa pri prezentácii prestriedajú. Celá prezentácia je v cudzom jazyku.

Daný formát sa stretol s veľkým záujmom zo strany študentov aj učiteľov a postupne pribúdalo do hry viac škôl. V roku 2017 sa organizovali dve hry pre vysoké školy, no a v roku 2018 to už budú hry tri. Ku Ekonomickej fakulte TUKE a PHF EUBA v Košiciach sa pridajú Fakulta Manažmentu UNIPO a Ekonomická fakulta UMB. Študenti si vyskúšajú si hru na vlastnej koži, aby sa neskôr mohli stretnúť v spoločnej súťaži pre všetky štyri univerzity.

Prvý ročník Magenta Game pre stredoškolákov

Novinkou v roku 2018 je aj prvý ročník Magenta Game pre stredné školy v nemeckom jazyku. Januárový štvrtok patrila kongresová hala v novej budove Tesla 2 na Moldavskej v Košiciach študentom zo strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi, košickým gymnazistom z Gymnázia na Opatovskej ceste, košickej obchodnej akadémii Polárna a  obchodnej akadémii Komenského v Trebišove. Prevažne sú to študenti tretieho a štvrtého ročníka, ale objavil sa aj šikovný druhák.

Práve Magenta Game je nástroj, ktorý ukáže akým spôsobom vedia študenti pracovať, ako chápu zadanie, a či si vedia poradiť s prácou v tíme. Ich jazykové znalosti sú otestované pri pochopení zadania, ale aj pri samotných prezentáciách. Stredoškoláci tentokrát prezentovali v nemeckom jazyku. Po hre sa dajú dokopy manažéri z TSSK a učitelia a škole sa dá spätná väzba v čom sú študenti dobrí, alebo v čom by potrebovali napredovať viac.

Keď som sa pýtala stream lídra zodpovedného za prípravu Magenta Game v nemeckom jazyku Mariána Iškyho (DTSE) na to, aký má spolupráca so školami reálny dopad, odpovedal: „Z programu sme vybrali študentov, ktorí u nás pracujú na part time. Každé dva týždne v našich priestoroch trávia dva dni. Momentálne máme osem mladých ľudí fungujúcich týmto spôsobom. Po ukončení štúdia môžu byť overení študenti preklopení do full time pracovného záväzku. Taktiež máme stážistov v letných mesiacoch.“

Študenti záujem majú, so zadaním sa vyhrali

Záujem o prax zo strany študentov je veľký, sú radi, že dvierka do T-Systems majú pootvorené. Ako povedala Zuzana zo Spišskej Novej Vsi: „Naše dojmy sú zatiaľ výborné, zadanie je pre nás dosť zložité, ale keďže sme dobrý tím, dá sa to zvládnuť. V škole nemáme všetci nemčinu, čiže sa musíme vynájsť, pretože úloha je celá po nemecky. Počas riešenia naberáme praktické skúsenosti, hra je dobrá, prehľadná, vieme sa s tým vyhrať.“

Študentom sa hra páčila hlavne vďaka tomu, že privoňali k niečomu reálnemu, niečomu z praktického života vo firme. Ako sami hovoria, v škole zadania tohto typu nemajú. Peter spomenul: „Ak by sme mali podobný prístup aj v škole, žiaci by sa začali sami správať viac ako tvorcovia, nielen ako učiaci sa.“ Jedna študentka z akadémie Polárna poznamenala, že je vidieť aký je vo firme mladý kolektív, ľudia sú veľmi ochotní, všetko sa snažia vysvetliť, aby každý zadaniu porozumel. Gymnazisti z Opatovskej zdá sa nemali najmenší problém ani so zadaním, ani s nemčinou. Študenti celkovo mali poväčšine rešpekt pred prezentáciou v cudzom jazyku, ale všetci si pochvaľovali organizáciu akcie a hovorili, že budú šíriť dobré meno firmy T-Systems Slovakia ďalej. Jeden študent z Trebišova dal dokonca akcii aj hodnotenie, a to 9,7 bodov z 10.

Na záver môžeme poznamenať, že výhercom súťaže Magenta Game sa stal tím … no a tu prichádza prekvapenie, že v rámci Magenta Game vyhrali tými všetky, každý si odniesol ocenenie za svoju najsilnejšiu stránku. Obchodná academia v Trebišove bola ocenená za najlepšiu spoluprácu, najlepšiu prezentáciu mala akadémia z Polárnej a mimoriadny výkon podali gymnazisti z Gymnázia Opatovská. Tím z SOŠ Ekonomická zo Spišskej Novej Vsi mal zase najkreatívnejší prístup. Šikovní boli všetci.

Finančníkom z T-Systems Slovakia a študentom prajeme, aby im to spolu vydržalo, aby sa naďalej navzájom inšpirovali a aby táto spolupráca bola pre obe strany prínosom. Každopádne sa tešíme na budúcich nemecky hovoriacich kolegov.

Napísala: Kristína Záthureczká, Komunikačné oddelenie

Foto: Róbert Petrík, Komunikačné oddelenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *