Blog

Inovatívna konferencia z pohľadu študenta Dual Edu

Ako každá kvalitná spoločnosť, tak aj T-Systems Slovakia pre svojich zamestnancov pripravuje rôzne akcie, meetingy alebo konferencie. Po nedávnom stretnutí väčšiny zamestnancov, na ktorom boli všetci informovaní o biznise vo firme z rôznych pohľadov sa organizovala ďalšia akcia. V stredu, 10. mája, sa v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach konala prvá Inovatívna konferencia, ktorú pre zamestnancov usporiadalo oddelenie Stratégie. Aj my, študenti duálného vzdelávania, sme sa tejto konferencie zúčastnili a ako budúci zamestnanci sme si odniesli veľa zaujímavých poznatkov o inovatívnych riešeniach vo firemnom prostredí.

Privítanie generálnym riaditeľom Danielom Giebelom

Na začiatku konferencie nás privítal generálny riaditeľ T-Systems Slovakia, Daniel Giebel. Zúčastneným zamestnancom pripomenul, že v dnešnej dobe by sa mali sústrediť na spoluprácu, a to nie len medzi svojimi kolegami v T-Systems, ale aj s kolegami v nemeckom Telekome a v Telekom IT. Tatiež spomenul, že nikdy nie je neskoro rozširovať si svoje vedomosti a pravidelné vzdelávanie je kľúčom nielen k osobnému úspechu. Vzdelaný človek obohacuje celú spoločnosť, v ktorej pôsobí. Daniel Giebel potom všetkých zúčastnených vyzval, aby sa v krátkosti predstavili v anglickom jazyku a stručne opísali svoju prácu v T-Systems Slovakia. Medzi zúčastnenými sa nachádzali teamleadri, manažéri, zamestnanci z rôznych oddelení a jeden z lektorov duálneho vzdelávania.

Ako sa komunikuje so zákazníkom

Po krátkom predstavení sa začala konferencia a svoje „vylepšenia“ nám predstavili zamestnanci oddelenia Inovácie. Po krátkom zahraní rolí, kde jedna strana predstavovala zákazníka a druhá zamestnanca firmy T-Systems Slovakia už bolo jasné, že so zákazníkom sa nedá komunikovať len cez mail, ale je potrebné porozumieť jeho potrebám a ísť osobne za operátorom a hľadať čo najlepšie riešenie danej služby, vytvoriť produkt „šitý na mieru“. Na základe takejto komunikácie sa dokonca stalo, že T-Systems Slovakia získala dôležitého zákazníka, ktorý odišiel po ôsmich rokoch od svojho poskytovateľa.

Laboratórium nápadov

Okrem „domácich“ prezentérov sa konferencie zúčastnil aj pán Vladimír Švač, ktorý je riaditeľom oddelenia inovačného poradenstva spoločnosti KPMG na Slovensku. Prácu v office prirovnal ku chemickému laboratóriu, kde sa každý teší na pokusy. Jeden pokus dokonca predviedol naživo a vďaka nemu nám opísal ako klesá kreativita dospelých ľudí oproti mladým. Povzbudil k vytvoreniu takzvaných Innovation Idea Laboratory, čo sú miestnosti, vybavené nábytkom rôznych farieb a u človeka vzbudzujú kreatívne myslenie. Taktiež zdôraznil, že ľudská kreativita je veľmi úzko spätá s pracovným prostredím. Práve kreativita ide ruka v ruke s inováciami, keďže inovatívne myslenie je podľa jeho slov spájanie dvoch navonok odlišných vecí.

Automatizácia, cloud, aplikácie

Nasledovali prezentácie zamestnancov T-Systems z oblastí automatizácie, cloudu a aplikácií. My sme len radi, že sme sa takejto akcie mohli zúčastniť a dúfame, že sa aj nám, študentom duálneho vzdelávania podarí priniesť do spoločnosti užitočné inovácie, ktoré by ešte viac vylepšili prácu vo firme.

Napísal: študent Dual Edu,  Matúš ČIČVARA

1 komentár na “Inovatívna konferencia z pohľadu študenta Dual Edu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *