Blog

IT Innovation Bootcamp 2018 je za nami

image_pdfimage_print

Vzniklo 8 inovatívnych nápadov z oblasti zdravia.

Účastníci prvého ročníka IT Innovation Bootcamp predstavili svoje nápady v pondelok 1. októbra v priestoroch Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM. Bootcamp je výsledkom spolupráce T-Systems Slovakia, UVP TECHNICOM a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti zdravotníctva (EIT Health).

Cieľom podujatia bolo predstavenie tvorby a transformácie inovačných myšlienok do skutočných projektov prostredníctvom metódy Design Thinking, pri ktorej sa do centra pozornosti dostáva zákazník. Veríme, že táto metodológia pomôže účastníkom aj pri ďalšíh projektoch v práci, škole či v podnikaní.

Súťažné tímy dostali na výber osem rôznych tém z programu Horizon 2020, z oblastí Health, Demographic Change a Well Being. Svoju ideu v priebehu dňa doladili až k finálnemu projektovému návrhu, jednotlivé kroky mohli pritom konzultovať s expertmi z akademickej obce i z praxe.

V závere odprezentovali tímy svoje inovatívne projektové návrhy pred odbornou porotou. V rámci Pitching Session mali na predstavenie nápadu k dispozícii iba tri minúty. Pri bodovaní projektov sa prihliadalo na aplikovateľnosť nápadu v regióne, jeho inovačný potenciál, uskutočniteľnosť aj dopad na obyvateľov Košického kraja.

Víťazným projektom sa stal nápad prinášajúci nový pohľad na bikesharing. Jeho cieľom je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Košického kraja a motivovať ich k pohybu prostredníctvom vernostného systému verejnej dopravy. Autormi projektu sú Tomáš Lorinc, študent na Katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE a Jakub Hovanec, náš mladý kolega z T-Systems Slovakia, ktorý zatiaľ pracuje na netechnickej pozícii.

Užili sme si deň plný nápadov a inšpirácií. Všetci účastníci si okrem vedomostí, skúseností a nových kontaktov odniesli aj hodnotné ceny. A my veríme, že sa nám IT Innovation Bootcamp podarí zorganizovať aj na budúci rok.

V priebehu dňa vzniklo osem inovatívnych nápadov:

 • interaktívny asistent pri liečbe kolorektálneho karcinómu
 • nástroj na podporu aktívneho starnutia a sekundárneho pracovného trhu
 • aplikácia na priebežné sledovanie zdravotného stavu
 • návrh na riešenie problému osamelosti seniorov prostredníctvom vzdelávania a odovzdávania skúseností
 • podpora fyzického a duševného zdravia pomocou bikesharingu a vernostného programu hromadnej dopravy
 • projekt na riešenie plytvania potravinami
 • plán efektívneho pestovania potravín prostredníctvom komunitných záhrad
 • aplikácia s cieľom minimalizácie neodborných zásahov pri podaní prvej pomoci

Odborná porota:

 • Ing. František Jakab PhD., Katedra počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE
 • Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE
 • Peter Ťapák, vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania na Úrade Košického samosprávneho kraja
 • Juraj Girman, viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia
 • Martin Smatana, MSc., vedúci Inštitútu zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva SR
 • Ivan Radvák, líder skupiny City of Tevelopers, T-Systems Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *