Blog

IT4ALL – Pomáhať sa má!

Učili nás naši rodičia. No a v dnešnom svete sa treba naučiť aj to, ako pomáhať. V rámci projektu IT4ALL sme v máji v T-Systems Slovakia usporiadali  školenie školiteľov, na ktorom našich pracovníkov školili Martin Stolz a Elmar Klösgen z organizácie CJD – Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger eV. ( www.cjd.de) z Nemecka.

To je všetko fajn a pekné,  ale o čo ide?

Tak poďme na to postupne. Karpatská nadácia spolu s T-Systems Slovakia vytvorili projekt s názvom ITrampolína pre všetkých, prostredníctvom ktorého chcú dať šancu mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo mladým pochádzajúcim zo znevýhodneného prostredia zamestnať sa v IT oblasti. A okrem toho vytvoriť prvý model Centra pre rozvoj určeného pre ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) na Slovensku.

Partnerská spolupráca

Naša spoločnosť do tohto projektu vstupuje ako partner, ktorý ponúka vybraným mladým ľuďom sériu školení v oblasti IT, mäkkých zručností a jazykovú podporu. V týchto oblastiach ich budú školiť naši kolegovia z T-čka. Pracovať s mladými ľudmi sa treba naučiť, a práve preto je jedným z partnerov projektu nemecká organizácia CJD, ktorá má v oblasti odborného vzdelávania a prípravy mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením na zamestnanie vyše 50-ročnú skúsenosť. CJD pôsobí v Nemecku od 50-tych rokov 20. storočia a je jednou z najväčších súkromných organizácií pracujúcich s hendikepovanými v Nemecku a v Európe. Okrem nemeckého partnera sa do projektu zapojila aj organizácia z Prešova – ZOM (www.zomprešov.sk), ktorá pripravuje študentov na školenia a tiež naši maďarskí kolegovia z dcérskej firmy IT Services Hungary (www.it-services.hu).  Maďarskí kolegovia pôsobia v rámci projektového tímu na príprave a hodnotení vzdelávacích aktivít projektu a výsledky a výstupy projektu budú zavádzať do praxe vo svojej organizácii.

Okrem samotných školení v našom T-čku čaká účastníkov projektu aj koučingový program, ktorý im pomôže nastaviť ciele na dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície v IT sektore, a možno aj u nás v T-Systems Slovakia s.r.o.

Inakosť, ktorá nás robí ľudskými

Pre T-Systems Slovakia je tento projekt výbornou možnosťou, ako sa pripraviť a vytvoriť program pre prijímanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do zamestnania. Inklúzia (začleňovanie) a spolupráca s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením je veľkou témou súčasnosti a dosiahnuteľným cieľom, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo. Nie je to len o prijímaní ľudí do zamestnania, malo by to byť hlavne o porozumení inakosti, ktorá nás robí ľudskými. Aj v tomto smere môže byť naša spoločnosť lídrom a vzorom pre ostatné spoločnosti. Je to výzva, na ktorú sa všetci partneri a účastníci projektu tešíme. Držte nám palce! 🙂

Text: Martin Gbúr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *