Blog

MeeT-Systems – súťaž pre mladých dizajnérov má svojich víťazov

V októbri minulého roku sme vyhlásili súťaž pre študentov stavebnej a umeleckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Zadanie znelo vytvoriť dizajn zasadacích miestností, ktoré využívame počas pracovných pohovorov do našej spoločnosti. Len v minulom roku prešlo pohovormi k nám viac ako 4000 ľudí, preto sme sa rozhodli vytvoriť príjemné prostredie pre recruiterov aj uchádzačov o zamestnanie v T-Systems Slovakia, s.r.o.

Jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí naša spoločnosť je vyhľadávanie potenciálu mladých a šikovných ľudí, ktorých máme v regióne. Aj pri návrhoch dizajnu zasadacích meistností sme sa preto rozhodli osloviť študentov.

Na naše veľké prekvapenie sme obdržali 8 návrhov, ktoré boli kvalitné a tak mala odborná porota v zložení Michal Hladký (riaditeľ CIKE), Barbora Ruščin (Head of Corporate Communications T-Systems Slovakia, s.r.o.) a Marek Rešovský (Viceprezident pre financie T-Systems Slovakia, s.r.o.) skutočne zložitú úlohu pri výbere najlepších návrhov.

Pri hodnotení porota prihliadala predovšetkým na praktickosť, realizovateľnosť v rámci stanoveného rozpočtu a vizuálnu stránku návrhu.

1

Návrh č.1

Alexandra Palacková

2

Návrh č.2

Michaela Hricová

3

Návrh č.3

Peter Oeser

4

Návrh č.4

Ladislav Hric

5

Návrh č.5

Pavol Jaroš

6

Návrh č.6

Lucia Balintová

7

Návrh č.7

Andrea Sirkovská

8

Návrh č.8

Tomáš Sedlák

Súťažiaci poslali niekoľko náhľadov, z ktorých uverejňujeme len jeden pohľad. Spomedzi všetkých návrhov vybrala porota tri víťazné, ktoré budú aj zrealizované v priebehu najbližších mesiacov.

Víťazmi súťaže MeeT-Systems sa stávajú:

1.miesto:Tomáš Sedlák (500,-Eur)

2.miesto: Alexandra Palacková (300,-Eur)

3.miesto: Peter Oeser (200,-Eur)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za námahu a prácu, ktorú investovali do prípravy návrhov a za ich zaslanie do súťaže. Víťazom gratulujeme,naši recruiteri sa už nevedia dočkať pohovorov v nových zasadacích miestnostiach.