Blog

Na BERGu bude TC divízia vzdelávať budúcich projektových manažérov

Z exkurzie sa vykľul nový učebný program

Firma T-Systems Slovakia je spolutvorcom študijného vzdelávania na vysokej škole. Nový učebný program, kde budú figurovať lektori z TSSK vychová projektových manažérov rozprávajúcich po nemecky.

Začiatok spolupráce s fakultou BERG na Technickej univerzite v Košiciach vyzeral celkom nevinne. Učitelia sa nahlásili so študentmi na letmú návštevu – exkurziu v priestoroch T-Systems Slovakia (TSSK). Divízia Telekomunikácie (TC) študentov aj s lektormi privítala a počas exkurzie sa zrodil nápad prečo neuzavrieť zaujímavé partnerstvo. Na TC hľadajú vyštudovaných projektových manažérov, ktorí by vedeli komunikovať v nemeckom jazyku a na fakulte zase hľadali náplň pre nový učebný predmet. Prvotná dohoda bola o tom, že študentom zopárkrát prídu manažéri z TSSK odprednášať pár tém z Projektového manažmentu, až to skončilo pri tom, že sa na fakulte zaviedol úplne nový učebný predmet Projektový manažment, v rozsahu šiestich semestrov.

Bez nadšencov ako je Rado Šalitroš z oddelenia Projects & Engineering (P&E) z TSSK by táto spolupráca bola skoro nemožná. Je to človek, ktorého projekt manažment baví a ešte aj vo svojom voľnom čase študuje všetko dostupné k danej téme. Spolu s kolegami vypracoval témy pre prvý semester a s dvoma ďalšími zástupcami z P&E budú od septembra 2017 prednášať na škole. Štúdia sa budú zúčastňovať aj samotní učitelia z fakulty, aby tak mohli potom daný predmet sami vyučovať. Témy, časové plány a všetko potrebné pre otvorenie učebného predmetu vytvárala za stranu TSSK Kamila Bačová z TC divízie v spolupráci s  doktorkou Andreou Mojžišovou z Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov z fakulty BERG. Prvý kontakt sprostredkovala Edita Antoniaková z oddelenia Stratégie a Rozvoj, ktorej náplňou práce je budovanie vzťahov s univerzitami na Slovensku.

Keďže je tento predmet povinný, študentov bude okolo sto. Od akademického roku 2017/2018 bude T-Systems Slovakia participovať na výučbe Projektového manažmentu pilotne v rámci študijných programov:

  • Manažérstvo procesov,
  • Manažérstvo zemských zdrojov,
  • Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín.

Už teraz je jasné, že najšikovnejší študenti budú chodiť na prax do firmy. Okolo 12 študentov by sa tak mohlo v tréningovkách TSSK pripravovať na profesiu projektového manažéra a poprípade by si mohli napísať aj diplomovú prácu spojenú s pôsobením vo firme. Pracovali by na cvičných projektoch a získali by tak prax pekne sa vynímajúcu vo svojich životopisoch. Prvý semester bude bez nemeckého jazyka, v druhom sa však pridruží aj nemčina.

V Košiciach je už len jedna vysoká škola, na ktorej sa vyučuje projektový manažment a tou je Podnikovohodpodárska fakulta – Honoris PHF. Vyučovanie tohto predmetu je ale o dva semestre kratšie než plánované štúdium na BERGu. Čiže štvorsemestrálne.

To, čo sa začalo exkurziou končí exkluzívnym učebným predmetom. Aj takýmto spôsobom mení firma T-Systems Slovakia systém vzdelávania a neskôr aj úspešnosť mladých ľudí na trhu práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *