Sme zameraní
na Váš úspech

Najdôveryhodnejší partner vo svete
informačno-komunikačných technológií

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006 s cieľom poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Spoločnosť od svojho začiatku pôsobí výlučne v Košiciach. Vznikla ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

Slovenská firma poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. Svojou veľkosťou, šírkou záberu a kvalitou prispieva T-Systems Slovakia k tomu, že značka T-Systems je jednotkou na nemeckom trhu a patrí do veľkej štvorky poskytovateľov IKT služieb v Európe.

Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla na konci roka 2016 v Košiciach počet zamestnancov 3 850, čím predstavuje druhé najväčšie centrum zdieľaných služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

Aj vďaka našim vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom sme firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku.

O čom sú IKT služby a outsourcing?

T-Systems Slovakia vykonáva vzdialené spravovanie prakticky všetkého, čo s IKT súvisí – vnútrofiremných i diaľkových počítačových a komunikačných sietí, počítačových serverov s najrôznejšími operačnými systémami, SAP systémov pre podnikové riadenie a špecifických zákazníckych riešení pre výber cla či vzdelávanie a výskum.

T-Systems Slovakia predstavuje v koncerne strategickú produkčnú lokalitu –miesto, ktoré realizuje myšlienky
a riešenia predávané v tzv. vysokonákladových krajinách. Pokrývame kompletný životný cyklus IKT, počnúc riadením sieťovej infraštruktúry, bezpečnosti, dátových centier, cez systémy, rôzne formy cloudov až po špecifické zákaznícke aplikácie, portály či podnikové procesy. Z technologického pohľadu je pobočka v Košiciach lídrom koncernu v jeho vlajkových produktoch, t.j. riešenia cloudu, dynamického computingu, dynamických SAP riešení a SAP HANA riešení.

Kde je možné vidieť prácu a služby poskytované T-Systems Slovakia?

Produkty T-Systems Slovakia nenájdete na pultoch predajní, ale do kontaktu s nimi sa dostanete nepriamo takmer každý deň – či už je to pri nákupe známych konzumných značiek, benzínu alebo automobilov.

Obrazne povedané, ak sú IKT služby spoľahlivé, bežný človek ani nevie, že ich dodávku má na starosti práve T-Systems Slovakia. Medzi spoločnosti, ktoré sa na slovenskú pobočku spoliehajú pri správe svojho IKT prostredia, patria vedúce značky automobilového, telekomunikačného či petrolejárskeho priemyslu,
ale aj bankových a konzultačných služieb.