Blog

Ocenenia spoločnosti T-Systems Slovakia

image_pdfimage_print

Ocenenia spoločnosti T-Systems Slovakia za posledných desať rokov

Prejdime sa v čase a pozrime sa „na zúbok“ vyhratým cenám, ktoré môžete vidieť v priestoroch firmy.

V začiatkoch roku 2017 zažiarili úsmevy na tvárach predstaviteľov T-Systems Slovakia pri vyhlasovaní výsledkov súťaže Najzamestnávateľ  2016 v kategórii IT a telekomunikácie. Najzamestnávateľ  je celoslovenská anketa spoločnosti Profesia odrážajúca vnímanie kultúry, imidžu, atmosféry či benefitov firiem pôsobiacich v krajine. Ako uvádza oficiálna stránka súťaže cieľom je “jednoducho zverejniť rebríček zamestnávateľov, ktorí dokážu ľudí na Slovensku osloviť svojím férovým prístupom k zamestnancom a prostredím, ktoré pre svojich ľudí vytvárajú.”

Najlepšia firma roku v IT službách v strednej a východnej Európe.
Prestížne ocenenie Najlepšej IT firmy T-Systems Slovakia získala na 5. ročníku oceňovaní centier zdieľaných služieb a outsourcingu strednej a východnej Európy vo Varšave. Táto súťaž sa zameriava na prepájanie veľkých investícií s mestami v strednej a východnej Európe. Špeciálna pozornosť sa venuje nákupu a zdieľaniu služieb, pretože tieto oblasti pomáhajú rastu zamestnanosti v regióne.

Veľká pamätná medaila TUKE
T-Systems Slovakia získala pamätnú medailu od Technickej univerzity v Košiciach pri príležitosti 10. výročia založenia a ako prejav vďaky za vzájomnú spoluprácu. Dňa 27. októbra 2016.

The Data Privacy Award 2014
Tretí najlepší v ochrane osobných údajov sme boli v roku 2014. V medzinárodnom online audite ochrany osobných údajov (“International Basic Privacy Audit”) 2014 sa T-Systems Slovakia umiestnila na treťom mieste. Do prieskumu bolo celosvetovo pozvaných takmer 52,000 zamestnancov skupiny Deutsche Telekom (DTAG), pričom výber zamestnancov bol náhodný. Na základe výsledkov “International Basic Privacy Audit-u” 2014 boli vybrané tri spoločnosti z medzinárodnej a národnej úrovne, ktorých zamestnanci preukázali najvyššiu úroveň znalostí z oblasti ochrany osobných údajov.

Keď sa pozrieme do rokov minulých nájdeme tam ocenenia za podporu kreatívnych aktivít zamestnancov, za priateľský prístup k rodinám, za presadzovanie etických princípov v podnikaní, podporovanie neziskových organizácií a v neposlednom rade za oceňovanie najlepších projektov a rozvoj ľudských zdrojov.

Kto sa môže pochváliť firemnou kapelkou akou je Tband? Koľkých seniorov sme už naučili pracovať na počítači a spojiť sa cez Skype so svojimi blízkymi žijúcimi v zahraničí? Podporili sme množstvo detských domovov, neziskové organizácie z Košíc a východného Slovenska. T-Systems Slovakia má svojich dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s komunitnými aktivitami v Košiciach. Spoločnosť T-Systems Slovakia vedela zvyšovať počty zamestnancov aj časoch kedy všetci ostatní stavy znižovali. Podporujeme rovnováhu medzi prácou a osobným životom, organizujeme aj množstvo športových podujatí. Naši „T-systemáci“ vyhrávajú lístky na koncerty a do kina, na valentína dostanú sladký muffin, v decembri oslavujú vianoce a „téčkovskú“ rodinu si samozrejme užívajú aj deti na Kids Day a Mikuláša.

Via bona 2014
V roku 2014 sme sa prihlásili do súťaže o titul Zodpovedná veľká firma, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Pontis v Bratislave. T-Systems Slovakia získala Ocenenie za inšpiratívny prístup. Porotcovia vyzdvihli naše silné stránky ako napríklad manažment zodpovedného podnikania a silnú etiku podobretú o výroky samotných zamestnancov. Hodnotiteľov najviac zaujalo, že T-Systems Slovakia je transparentná firma, ktorá sa ako prvá pustila do projektu duálneho vzdelávana, ktoré bolo v tom čase na Slovensku novou a neprebádanou témou. Zaujímavý bol pre nich aj fakt, ze sme jedným z hlavných aktivistov v IT Valley. Podľa názorov niektorých porotcov sme vo svojej činnosti v IT Valley dokonca ďalej ako bratislavské IT firmy. Boli sme rovnako pochválení aj za podieľanie sa na rozvoji regiónu, IKT povedomia a IKT gramotnosti.

V roku 2014 sme boli ocenení za najlepšiu grafickú stránku ako podnikové médium roka.

V roku 2012 dostala T-Systems Slovakia čestné uznanie v kategórii Skvelý zamestnávateľ – Via Bona Slovakia 2012 za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov (T-Band, T-Gallery) a realizáciu Work Life Coachingu.

Za najprofesionálnejšiu komunikáciu sme boli ocenení v rámci Národných dní kariéry v roku 2012 a v tom istom roku sme dostali Cenu Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory za dodržiavanie etických princípov v podnikaní.

Keďže T-Systems Slovakia podporila Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene účasťou v ekologickom programe Stromy pre život, dostala špeciálny Certifikát.

Pretože T-Systems Slovakia dlhodobo podporuje mesto Košice a celý región, prijali sme počas oslavy piateho výročia firmy Plaketu košického samosprávneho kraja.

T-Systems Slovakia získala aj ocenenia od Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar za dlhodobú a systematickú pomoc deťom a rodinám v ohrození, za finančné príspevky, interné zbierky vo firme a priamu fyzickú prácu. Rôznymi darmi sme pomohli deťom na východnom Slovensku.

Putovný pohár za to, že sme dobrí v oblasti bezpečnosti získala T-Systems Slovakia v roku 2011.

Cena Trend top 2011 – Najúspešnejšia firma roka, bola udelená firme T-Systems Slovakia vďaka hospodárskemu výsledku, aktivitám a prínosom v regióne ako aj v meste, vďaka aktívnemu prístupu, zodpovednosti a vysokej kvality práce. Cenu prevzal generálny riaditeľ Philip Spiegel. Osobne mu ju odovzdal Pavol Hrušovský, predseda parlamentu SR.

Ocenenie IT firma roka 2011 získala T-Systems Slovakia za unikátne produkty na báze technológií cloud computing. Cieľom tohto ocenenia je vyzdvihnúť úsilie spoločností, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti informačných technológií. Medzi najlepšími boli spoločnosti PosAm, ESET, Resco, Sygic.

Ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2011 bolo udelené od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za aktívne využívanie flexibilných foriem práce, predovšetkým pružného pracovného času a kratšieho pracovného času.

V roku 2007 sme dostali ocenenie HR Oscar, v roku 2008 to bolo už HR Gold 2008, čo je slovenským ocenením za vedenie a rozvoj ľudských zdrojov. Úspech sa zopakoval aj v rokoch 2009 a 2010. A neboli to ľahké roky, nedostatkom pracovných príležitostí trpel vtedy celý svet, napriek tomu firma zvýšila počet svojich zamestnancov. Čo si pod týmto číslom môžete predstaviť? Napríklad to, že sa mladí ľudia nerozutekali do celého sveta, nevymenili svoj rodný jazyk za češtinu a angličtinu, ale zostali vo východoslovenskom regióne so svojimi rodinami.

Ešte raz si kladiem otázku čo vyhrala firma T-Systems za posledných desať rokov. Hlavne svojich zamestnancov, ľudí, ktorí každodennou prácou tvoria úspech firmy, ľudí, ktorí sa naučili fungovať vo funkčnom systéme uspokojujúcom stovky klientov po celom svete. A hneď sa mi natíska aj ďalšia otázka, a to, „Čo vyhrali zamestnanci firmy T-Systems?“. Vyhrali miesto kam môžu prísť každý deň, istotu, že za svoju prácu dostanú odmenu a že sú obklopení ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.

Je fajn byť ocenení za to, čo robíme radi a poctivo. Ideme ďalej a tešíme sa pokorne na ďalšie ocenenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *