Sme najväčším
poskytovaľom infomačných
a komunikačných riešení

Portfólio poskytovaných IKT služieb

Spoločnosť T-Systems Slovakia je poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov. Outsourcing informačných a komunikačných technológií (IKT) je pre našich korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia vlastnej ekonomickej výkonnosti a flexibility.

Zároveň je to cesta, ktorá umožňuje rýchlejší a lacnejší prístup zákazníkov k inováciám či technologický náskok, ale predovšetkým je outsourcing cestou znižovania nákladov. V praxi môže ísť o čiastočné alebo úplné prevzatie činností vykonávaných firemnými IKT oddeleniami, resp. inými poskytovateľmi IKT služieb.

V rámci IKT služieb poskytuje spoločnosť T-Systems Slovakia nasledujúce služby, ktoré je možné štruktúrovať do niekoľkých úrovní:

Dodávka a prevádzka IKT riešení a služieb

IKT služby pre moderné
počítačové (serverové)
systémy

 • Administrácia sieťových a bezpečnostných prvkov globálnych dátových centier
 • Administrácia globálnej virtuálnej platformy pre Cloud Computing a virtualizovaných IKT riešení (infraštruktúra ako služba, IaaS)
 • Administrácia a prevádzky globálnej platformy „SAP as a Service“ (platforma ako služba, PaaS)
 • Zálohovanie a obnova dát

Služby zákazníckych
operačných a aplikačných
riešení

 • Administrácia MS Windows systémov
 • Administrácia Linux a Unix systémov a ich variácií
 • Administrácia zákazníckych aplikačných a databázových systémov
 • Administrácia portálov a zákazníckych aplikácií

IKT služby
pre telekomunikačné
systémy

 • Hlasové a obrazové IKT služby, vrátane VoIP a telepresence
 • Sieťové a bezpečnostné IKT služby pre miestne a diaľkové siete
 • Optimalizácia prenosových kapacít

Podpora IKT služieb

Riadenie transformácie
a návrhu IKT služieb

 • Návrh zákazníckych riešení
 • Vývoj architektúr informačných a komunikačných technológií a plány pre nové platformy a zákaznícke riešenia
 • Transformácia IKT systémov do cloudu a virtuálne riešenie
 • Projektový manažment a manažment transformačných projektov pre zákazníkov
 • Manažment zákazníckych účtov, služieb a IKT procesov

Riadenie transformácie
a návrhu IKT služieb

 • Návrh zákazníckych riešení
 • Vývoj architektúr informačných a komunikačných technológií a plány pre nové platformy a zákaznícke riešenia
 • Transformácia IKT systémov do cloudu a virtuálne riešenie
 • Projektový manažment a manažment transformačných projektov pre zákazníkov
 • Manažment zákazníckych účtov, služieb a IKT procesov

Riadenie transformácie
a návrhu IKT služieb

 • Návrh zákazníckych riešení
 • Vývoj architektúr informačných a komunikačných technológií a plány pre nové platformy a zákaznícke riešenia
 • Transformácia IKT systémov do cloudu a virtuálne riešenie
 • Projektový manažment a manažment transformačných projektov pre zákazníkov
 • Manažment zákazníckych účtov, služieb a IKT procesov

V roku 2013 sa spoločnosť T-Systems Slovakia rozhodla rozšíriť svoje portfólio a tak diverzifikovať svoje aktivity o podporu podnikových finančných procesov. V tejto oblasti sa portfólio rozvíja a momentálne obsahuje nasledovné oblasti:

Podpora podnikových procesov T-Systems
International, GmbH

Prevádzkové finančné procesy

 • Globálny finančný reporting
 • Globálny finančný controlling
 • Globálna konsolidácia a periodické uzávierky

Obchodné a iné procesy

 • Oceňovanie nových obchodných príležitostí
 • Pohľadávky a riadenie objednávok