Sme najväčším
poskytovaľom informačných
a komunikačných riešení

Portfólio poskytovaných IKT služieb

Spoločnosť T-Systems Slovakia je poskytovateľom informačných a komunikačných riešení ako aj outsourcingovým poskytovateľom podnikových procesov. Outsourcing informačných a komunikačných technológií (IKT) je pre našich korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia vlastnej ekonomickej výkonnosti a flexibility.

Zároveň je to cesta, ktorá umožňuje rýchlejší a lacnejší prístup zákazníkov k inováciám či technologický náskok, ale predovšetkým je outsourcing cestou znižovania nákladov. V praxi môže ísť o čiastočné alebo úplné prevzatie činností vykonávaných firemnými IKT oddeleniami, resp. inými poskytovateľmi IKT služieb.

V rámci IKT služieb poskytuje spoločnosť T-Systems Slovakia nasledujúce služby, ktoré je možné štruktúrovať do niekoľkých úrovní:

Dodávka a prevádzka IKT riešení a služieb

IKT služby pre moderné
počítačové (serverové)
systémy

 • Siete globálnych dátových centier a ich zabezpečenie
 • Administrácia globálnej virtuálnej platformy pre Cloud Computing a virtualizovaných IKT riešení (infraštruktúra ako služba, IaaS)
 • Administrácia a prevádzky globálnej platformy „SAP as a Service“ (platforma ako služba, PaaS)
 • Zálohovanie a obnova dát

Služby zákazníckych
operačných a aplikačných
riešení

 • Administrácia MS Windows systémov
 • Administrácia Linux a Unix systémov a ich variácií
 • Špecializované databázy (zákazník, priemyselné odvetvie) a middleware riešenia
 • Administrácia portálov a zákazníckych aplikácií

IKT služby
pre telekomunikačné
systémy

 • Hlasové a obrazové IKT služby, vrátane VoIP a telepresence
 • Sieťové a bezpečnostné IKT služby pre miestne a diaľkové siete
 • Optimalizácia prenosových kapacít

Podpora IKT služieb

Manažment, transformácia
a návrh IKT služieb

 • Globálne poskytovanie služieb a spravovanie účtov
 • Navrhovanie zákazníckych riešení a architektúr informačných a komunikačných technológií
 • Projektový manažment a manažment transformačných projektov pre zákazníkov

Výskum, vývoj a podpora
strategického globálneho portfólia

 • Rozvíjajúce sa softvérovo definované sieťové platformy
 • Návrh a vývoj cloud riešení
 • Návrh a vývoj automatizácie

Vývoj aplikácií a riešení

 • Vývoj softvéru, testovanie a poradenstvo pre SAP riešenia
 • Vývoj softvéru, testovanie a poradenstvo pre iné ako SAP riešenia

V roku 2013 sa spoločnosť T-Systems Slovakia rozhodla rozšíriť svoje portfólio a tak diverzifikovať svoje aktivity o podporu podnikových finančných procesov. V tejto oblasti sa portfólio rozvíja a momentálne obsahuje nasledovné oblasti:

Podpora podnikových procesov
T-Systems International, GmbH

Outsourcing služieb týkajúcich sa
financií a kontroly

 • Globálni partneri pre financie a kontrolu
 • Globálna podpora ERP transformácie

Obchodné a iné procesy

 • Oceňovanie nových obchodných príležitostí
 • Pohľadávky a riadenie objednávok