Spoločnosť T-Systems je nepretržitým poskytovateľom telekomunikačných a IT riešení a obchodného spracovateľského outsourcingu (BPO).

image_pdfimage_print

Či už dávajú dokopy VoIP, MPLS alebo iné najmodernejšie technológie, naše aplikácie vyrobené na mieru zabezpečujú premenu vašich IKT procesov na jednoduchý a bezchybný celok, ktorý vám pomáha dosiahnuť a udržiavať konkurenčnú hranicu.

Za účelom prežitia na globálnych trhoch sa musia firmy zameriavať na svoje kľúčové kompetencie. Naše portfólio riešení BPO – zamerané napríklad na riadenie dokumentácie alebo rutinné personálne úlohy – môže uvoľniť domáce zdroje, a tým umožniť firme sústrediť sa na to, v čom je najlepšia.

Bezchybná komunikácia predstavuje v globalizovanej ekonomike nutnosť. Naše inovatívne IT aplikácie založené na najnovších technológiách – napr. konvergujúce hlasové a dátové aplikácie – vám umožňujú zvýšiť efektívnosť a flexibilitu za súčasnej redukcie nákladov.

Pri implementácii prelomových riešení v telekomunikáciách, IT alebo BPO vám pomôžeme stať sa flexibilnejšími.