Blog

Šanca pre všetkých. Bez výnimky.

image_pdfimage_print

Pred pár mesiacmi sme písali o projekte s názvom ITrampolína pre všetkých. Prostredníctvom neho chcú Karpatská Nadácia a T-Systems Slovakia dať šancu mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo mladým pochádzajúcim zo znevýhodneného prostredia zamestnať sa v IT oblasti.

Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a pomôcť im pri integrácii do pracovného prostredia. Počas projektu bude vytvorený prvý model Centra pre rozvoj určeného pre ľudí so znevýhodnením na Slovensku vypracovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností. Pozostáva z 2 nástrojov, ktorými sú Hodnotiace centrum a Centrum pre rozvoj.

Hodnotiace centrum (Vocational Potential Assessment Center)

Hodnotiace centrum je  súbor hodnotiacich metód a aktivít zameraných na hodnotenie účastníkov spôsobom, kedy inakosť nie je automaticky nevýhodou.  Naopak, inakosť a diverzita sú považované za hodnotný prínos pre organizáciu.  Tieto metódy budú kaučingovým nástrojom, ktorý nasmeruje účastníkov podľa ich individuálneho výkonu. Otvoria sa im viaceré alternatívne príležitosti rozvoja ich kariéry a sebarealizácie v oblastiach pôsobnosti zapojených partnerských organizácií.

Centrum pre rozvoj (Elevator Development Center)

Centrum pre rozvoj stavia na výsledkoch individuálneho výkonu účastníkov. Jeho poslaním je nastaviť ciele na dosiahnutie kvalifikačných požiadaviek na konkrétne pracovné pozície.  Mapuje kompetencie a talent účastníkov a definuje ich individuálne rozvojové plány.  V rámci Centra pre rozvoj budú zostavené 3 interné tréningové programy, ktoré budú zohľadňovať špecifické potreby zamestnancov so znevýhodnením. Centrum pre rozvoj bude pilotne testované kandidátmi vybratými na základe ich výkonu v Hodnotiacom centre.

Začiatok už v novembri

Oficiálny začiatok vzdelávania je naplánovaný na 6.11. v priestoroch T-Systems Slovakia. Trénermi budú samotní zamestnanci, ktorí sa do projektu dobrovoľne prihlásili. Držíme palce všetkým študentom ako aj našim kolegom – školiteľom, aby pomocou projektu dosiahli nielen vyššie spomenutý spoločný cieľ, ale aj jednotlivé individuálne ciele, ktoré má každý z nich pred sebou.

Partneri projektu:

Karpatská nadácia, (KN), SK,  www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, SK,  www.myt-systems.sk
ZOM Prešov, SK , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko,  www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *