Blog

Sme členom Digitálnej koalície

Digitálna koalícia je členstvo 21 organizácii z verejného a súkromného sektora, ktoré sa zaviazalo dosiahnúť vytýčené priority a ciele v oblasti digitálneho vzdelávania. Je to skupina organizácií na národnej úrovni, ktorá spadá pod organizáciu s názvom The Digital Skills and Jobs Coalition založenou Európskou Komisiou. Digitálna koalícia na národnej úrovni nás, T-Systems Slovakia, zaväzuje napĺňať vopred vytýčené ciele. Tie sú špecifikované v memorande digitálnej koalície. To včera podpísala aj naša spoločnosť T-Systems Slovakia.

Digitálna koalíciaVedeli ste že spoločnosť T-Systems Slovakia v tomto roku vďaka projektu duálneho vzdelávania pomohla mladým ľudom uplatniť sa na trhu práce? Aj tieto projekty ktorých sme súčasťou napomáhajú k zvýšeniu odbornosti a konkurencieschopnosti v oblasti digitálnych technológií, ktoré sú obsiahnuté v iniciatíve digitálnej koalície.

Dnešný svet je vďaka digitálnym technológiam plný možností. Aby mali ľudia prístup k týmto možnostiam, musia byť digitálne vzdelaní. Takto digitálne vzdelaní ľudia môžu výrazne dopomôcť rastu ekonomiky v krajine a uľahčeniu prístupu k rôznym typom informácií. Budúcnosť leží pred nami a je potrebné pochopiť, že nás čaká ešte viac rozvijajúca digitálna éra. Je dôležité sa na ňu pripraviť. Našou povinnosťou je predať blízkemu okoliu skúsenosti, ktoré sme za dobu nášho fungovania nadobudli. Digitálne pracovné miesta sú chápané ako široké označenia pre akúkoľvek produktívnu činnosť človeka, pri ktorej efektívne a bezpečne využíva digitálne technológie k naplneniu stanovených cieľov a prispieva tak k spoločnému budovaniu a rozvoju digitálnej ekonomiky Slovenska. Vďaka našej stratégii už dlhodobo napĺňame ciele ktoré pozitívne vplívajú na naše okolie.

 

Stojí za zmienku spomenúť základné všeobecné priority ktorým sa ako spoločnosť chceme aj naďalej venovať.

  • Podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií
  • Zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami
  • Rozvíjanie informatického myslenia žiakov
  • Zvýšenie úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky
  • Zvýšenie digitálnej gramotnosti osôb ohrozených sociálnym a digitálnym vylúčením prostredníctvom využitia digitálnych technológii na zlepšenie ich postavenia v spoločnosti
  • Zvýšenie schopnosti rodín využívať priležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, školského i voľnočasového priestoru

Ak sa chcete dozvedieť viac o národnej koalícii pre digitálne zručnosti a povolania, navštívte jej oficiálny web na http://digitalnakoalicia.sk/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *