Company managenement

Daniel Giebel

Daniel Giebel

Generálny riaditeľ

Svoju profesionálnu kariéru spája s T-Systems v roku 2001 pôsobením na rôznych postoch zameraných na refinancovanie služieb, zmenu portfólia, konštrukčné riešenia (solution design) či presales desktop služieb. Zodpovednosť nesie za budovanie produktového portfólia koncovým zákazníkom, reštrukturalizáciu, či iniciovanie vzdelávania a školení pre oblasť predaja a marketingu. V roku 2011 z Nemecka odchádza do Veľkej Británie, kde nastupuje na post viceprezidenta produkcie, neskôr viceprezidenta služieb zákazníkom. V roku 2016 prijíma výzvu stať sa generálnym riaditeľom štvortisícovej spoločnosti T-Systems Slovakia, so sídlom v Košiciach, poskyutujúcej informačno-komunikačné služby viac ako sedemsto zákazníkom po celom svete.

Juraj Girman

Juraj Girman

Riaditeľ Telekom IT

Štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Profesionálnu kariéru začal v spoločnosti Novitech, neskôr pracoval v RWE IT. Od roku 2008 je zamestnancom T-Systems Slovakia, od 1. Augusta 2013 je riaditeľom servisnej línie Telekom IT.

Marek Rešovský

Marek Rešovský

Konateľ spoločnosti

Marek pracuje v skupine Deutsche Telekom viac ako 12 rokov. Počas tohto obdobia prešiel viacerými riadiacimi pozíciami, najmä v oblasti financií a controllingu. Od roku 2012 pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia a je aktívny v obchodných komorách, ako aj v iných profesijných organizáciách (AmCham, IT Valley, CFO Club). Od júna 2017 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia. Marek študoval na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, ktorú úspešne absolvoval v roku 2002.