Vedenie spoločnosti

Daniel Giebel

Daniel Giebel

Generálny riaditeľ
Svoju profesionálnu kariéru spája s T-Systems v roku 2001 pôsobením na rôznych postoch zameraných na refinancovanie služieb, zmenu portfólia, konštrukčné riešenia (solution design) či presales desktop služieb. Zodpovednosť nesie za budovanie produktového portfólia koncovým zákazníkom, reštrukturalizáciu, či iniciovanie vzdelávania a školení pre oblasť predaja a marketingu. V roku 2011 z Nemecka odchádza do Veľkej Británie, kde nastupuje na post viceprezidenta produkcie, neskôr viceprezidenta služieb zákazníkom. V roku 2016 prijíma výzvu stať sa generálnym riaditeľom štvortisícovej spoločnosti T-Systems Slovakia, so sídlom v Košiciach, poskytujúcej informačno-komunikačné služby viac ako sedemsto zákazníkom po celom svete.
Juraj Girman

Juraj Girman

Riaditeľ Telekom IT
Štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Profesionálnu kariéru začal v spoločnosti Novitech, neskôr pracoval v RWE IT. Od roku 2008 je zamestnancom T-Systems Slovakia, od 1. Augusta 2013 je riaditeľom servisnej línie Telekom IT.
Frank-Stephan Hardt

Frank-Stephan Hardt

Viceprezident pre financie
Frank-Stephan začal svoju kariéru štúdiom ekonomiky a mechanickeho riadenia na univerzite v Hanovery a Hamburgu. Zároveň má PhD v oblasti ekonómie, spoločenských vied zameraných na obchodnú stratégiu, strategické riadenie a organizačné správanie z Európskej obchodnej školy v Oestrich-Winkel. Po skončení univerzity pracoval pre popredných výrobcov ako napríklad Airbus, Mannesmann Automotive, Plaut Consulting a PA Consulting. V roku 2002 sa stal členom skupiny Deutsche Telekom a odvtedy zastával rôzne vedúce funkcie v rámci spoločnosti T-Systems International. Vo svojej predchádzajúcej funkcii bol finančným riaditeľom spoločnosti T-Systems Limited (2012-2017). Od roku 2018 je finančným riaditeľom T-Systems Slovakia s.r.o. Okrem tejto pozície je riaditeľom spoločnosti T-Mobile Holding Limited a riaditeľom spoločnosti ClickandBuy International Limited. Frank-Stephan pôsobí zároveň ako nevýkonný člen dozornej rady spoločnosti T-Systems Austria.
Peter Fischer

Peter Fischer

Viceprezident pre ľudské zdroje
Peter je členom T-Systems Slovakia s. r. o. od júna 2018. Po úspešnom ukončení štúdia na Strojníckej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach pôsobil na rozličných pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Pred nástupom do T –Systems pracoval pre dodávateľa automobilov a viedol Global Business Services & Human Resource Operations EMEA organization, čím zabezpečoval obchodné stratégie v oblasti ľudských zdrojov v regióne.