Blog

Víťazné projekty dostali už všetky ingrediencie. Neziskovky sa môžu pustiť do práce!

   Štipka odhodlania, jeden skvelý nápad, poriadny dúšok zanietenia a k tomu primerané finančné prostriedky. Voilà! A výnimočné projekty sú na svete. Šéfkuchármi bude v tomto roku 10 neziskoviek. Tie na svoje projekty získali grant Nadačného fondu T-Systems Slovakia v maximálnej výške 3000 EUR.

Tento týždeň sme neziskovkám odovzdali symbolické šeky, poslednú ingredienciu ktorú pre tohtoročný dobrý recept potrebujú. Odovzdával ich viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia, Pavel Jireček a riaditeľka Karpatskej nadácie ktorá Fond spravuje, Laura Dittel.

Sme radi, že naďalej pomáhame rozvíjať východoslovenský región. Počet projektov z Prešovského a Košického kraja je v tomto roku rovnaký, obsahovo ale každý iný. Tešíme sa na ich realizáciu.

  • Inštitút pre otázky samosprávy, Košice: Košická dobrovoľnícka jar

Zorganizovať 20 dobrovoľníckych akcií so zameraním na ochranu životného prostredia v mestských častiach Košíc a poukázať na prínos dobrovoľníctva pre občanov mesta Košice. Realizovať podujatia budú miestne dobrovoľnícke centrá vo vybraných mestských častiach. Každé centrum zrealizuje 2 zbery odpadu, 2 revitalizácie v škôlkach a jeden prímestský envirotábor.

  • OZ Barlička, Prešov: Komunita deťom

Vytvoriť hraciu a objaviteľskú zónu na neformálne učenie a hru na bezpečnom ihrisku. Pri nízkych hracích prvkoch, ohradení a náučnom chodníku v objaviteľskej zóne zapoja dobrovoľníkov na komunitných workshopoch a brigádach. Okrem toho počas roka zorganizujú 5 medzigeneračných komunitných záhradných stretnutí a slávností.

  • Slovenský skauting, Prešov: ZA JEDNOTKY DOLE VODOU…

Odovzdať potrebné zručnosti v netradičnej športovej aktivite (splav rieky Hornád) a motivovať účastníkov k aktívnemu tráveniu voľného času a podnitiť tak rozvoj vodnej turistiky v Ke a Po kraji. Oslovené budú stredné školy v Ke a Po kraji a pre 15 z nich sa uskutočnia splavy, clkeovo by sa malo zapojiť cez 400 ľudí.

  • 3-Atlon, Košice: Košický triatlon 2017

Zorganizovať otvorené športové podujatie pre rekreačných športovcov a pre deti od 14 rokov pod názvom Košický triatlon 2017 a pokračovať v popularizovaní triatlonu v regióne východneho Slovenska. Odhadovaný počet športovcov – 150.

  • Active life, Košice: StredoveKE hradby v našom podchode

Zveľadiť zničený podchod na Sídlisku KVP v Košiciach na príjemný priestor v štýle stredovekých hradieb, doplnený o významné roky spojené s Košicami a vytvoriť z neho novú a netypickú sídliskovú dominantu. Projekt sa bude realizovať v spolupráci s dobrovoľníkmi z miestenj iniciatívy KVP Reprezent, ZŠ Janigova, Materského centra Lentilka a miestnymi obyvateľmi.

  • Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice: Agility ako šport pre mladých – úspešné pokračovanie

Skvalitniť výcviky agility v Košiciach a zvýšiť účasť ľudí na tejto športovej disciplíne, ktorá spája športové vyžitie so starostlivosťou o zviera a je výborným prostriedkom na výchovu mladých k správnemu prístupu ku zvieratám. Zároveň podporuje športové činnosti mladých. Zakúpené prekážky agility budú využívané v prvom rade pri výcviku agility, ktorý OZ pravidelne týždenne organizuje a na akciách, ako sú výstavy, Kynologický deň, Deň detí.

  • Rodičovské združenie pri ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice: Nízkoalergénna zóna v školskej komunitnej záhrade

Vytvoriť nízkoalergénnu zónu v školskej komunitnej záhrade pri ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach. V rámci projektu sa bude realizovať výsadba stromov v areáli školskej záhrady.

  • OZ Foya, Levoča: Medzinárodný volejbalový turnaj

Rozšíriť Medzinárodný volejbalový turnaj v Levoči na 80 tímov za zapojiť doňho znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Zapojíme do toho aj znevýhodnené a marginalizované skupiny obyvateľstva ako sú dôchodcovia, Rómovia popr. študenti z resocializačného zariadenia.

  • FreeMar, Humenné: Mladí pre susedov

Zorganizovať 6 zábavných nedeľňajších popoludní pre Humenčanov, na ktorých hrou, rôznymi športovými aktivitami, voľnou diskusiou a tanečno-hudobným vystúpením spojíme viaceré generácie – od najmladších po najstarších. Počas týchto podujatí vytvoríme priestor na hru pre detí a rodičov, zorganizujeme medzigeneračné súťaže, ako aj voľnú diskusiu s odborníkmi na témy týkajúcej sa zdravia, športu či detí.

  • OZ Hipoedu, Levoča: NÁŠ-VÁŠ KONÍK-POMOCNÍK

Poskytovať hippoterapiu pre všetkých záujemcov z okolia Spišského Podhradia a okolitého regiónu, nakúpiť pomôcky ktoré k tejto činnosti potrebujú. V rámci projektu sa bude poskytovať Hiporehabilitácia, Pedagogicko – psychologické jazdenie a Základy jazdenia.

Celkový púčet prihlásených projektov bol v tomto ročníku 35. Nadačný fond je spravovaný Karpatskou nadáciou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *