Ako a či pomáha UVC svetlo ničiť Covid – 19

Celosvetovú pandémiu Covid – 19 spôsobuje vírus SARS – CoV – 2. Prenáša sa najmä prostredníctvom kvapôčok pri kýchaní, kašlaní alebo aj vydychovaní. Na povrchu predmetov vedia kvapôčky prežiť až niekoľko dní.
Celosvetovú pandémiu Covid – 19 spôsobuje vírus SARS – CoV – 2. Prenáša sa najmä prostredníctvom kvapôčok pri kýchaní, kašlaní alebo aj vydychovaní. Na povrchu predmetov vedia kvapôčky prežiť až niekoľko dní.

Celosvetovú pandémiu Covid – 19 spôsobuje vírus SARS – CoV – 2.  Prenáša sa najmä prostredníctvom kvapôčok pri kýchaní, kašlaní alebo aj vydychovaní. Na povrchu predmetov vedia kvapôčky prežiť až niekoľko dní.

Japonskí vedci zistili, že ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 222 nanometrov efektívne ničí koronavírus. Tento typ žiarenia zároveň nepredstavuje pre ľudí zdravotné riziko.

Čo je to ultrafialové žiarenie?

Elektromagnetické vlnenie s vlnovým dĺžkami kratšími ako viditeľné svetlo sa nazýva ultrafialové žiarenie (UV). Elektromagnetické vlny sú podľa vlnových dĺžok rozdelené na:

 • A: ultrafialové lúče – 315 až 400 nanometrov
 • B: viditeľné (svetelné) lúče – 280 až 315 nanometrov
 • C: infračervené lúče – 100 až 280 nanometrov

UV-A – zvyčajne nespôsobuje ani začervenanie kože, ani pálenie

UV-B – spôsobuje akútne a chronické poškodenie kože

UV-C – je absorbované ozónovou vrstvou a na zemský povrch nedopadá

Germicídne žiariče sú prístroje, ktoré dokážu vydezinfikovať vzduch. Fungujú na princípe germicídneho žiarenia – umelého žiarenia z UV časti spektra.

Germicídne svetlo pomáha ničiť:

 • baktérie
 • vírusy
 • spóry
 • huby
 • plesne 
 • roztoče

Aké sú výhoda germicídneho svetla?

 • UV lúče sú ekologické
 • mikróby nemôžu získať odolnosť voči UV-C lúčom
 • nízke náklady
 • minimálna údržba

UV-C žiarenie môže byť nainštalované prakticky kdekoľvek. Dá sa naprogramovať tak, aby dezinfekcia prebiehala rovnomerne počas celého dňa alebo aj celú noc. Tým sa docieli rovnaká úroveň požadovanej dezinfekcie v časovom horizonte.

Ako funguje germicídne žiarenie?

Germicídne žiarenie je neviditeľné. Modré svetlo, ktoré vidíme voľným okom nemá dezinfekčné účinky, je iba vedľajším produktom žiarenia.

UV – C žiarenie poškodzuje DNA mikroorganizmov a narušuje ich reprodukčný systém. To má za následok ich deštrukciu.

Germicídne žiariče delíne na:

 1. žiariče bez prítomnosti ľudí – priame pôsobenie otvoreným žiaričom
 2. žiariče za prítomnosti ľudí – nepriame pôsobenie uzavretým žiaričom

Otvorené priame žiariče

 • dezinfekcia obsiahne celý objem vzduchu, žiarenie dopadá priamo na povrch predmetov
 • počas pôsobenia nesmú byť v miestnosti prítomní ľudia
 • UVC žiarenie môže vážne poškodiť zrak

Uzavreté, nepriame žiariče

 • zdroj UV žiarenia je uzavretý v tuneli
 • vzduch vchádza do prístroja zospodu a vychádza z vrchu
 • odporúča sa umiestniť ich do výšky cca 220 cm nad podlahu, aby nedošlo k priamemu ožiareniu osôb

Ako znížiť riziko šírenia COVID 19 na pracoviskách?

Vírus sa šíri vzduchom. Okrem COVID – 19 existuje aj mnoho ďalších patogénov citlivých na UV žiarenie.

Vo vonkajšom prostredí je ich koncentrácia zanedbateľná, preto treba pozornosť obrátiť na interiér. V začiatkoch pandémie boli odborníkmi vydané striktné odporúčania správania sa v uzavretých priestoroch:

 • Zintenzívniť prirodzené vetranie
 • Zvýšiť intenzitu núteného vetrania v prevádzkovom čase a nevypínať ho mimo prevádzkového času
 • Odstaviť cirkuláciu vzduchu
 • Vypnúť rekuperáciu
 • Udržiavať systémy klimatizácie čisté a funkčné

Predpokladalo sa ale, že vrchol pandémie odznie v jarných mesiacoch, ktoré predstavujú energeticky menej náročné obdobie roka. Dodržiavanie všetkých opatrení v zime vedie automaticky k zvýšeniu prevádzkových nákladov.

Dezinfekcia povrchov v interiéry je jednou z najdôležitejších opatrení ako zabrániť šíreniu. Vedci z Hirošimskej univerzity vo svojej štúdii dokázali efektívnosť dezinfekcie pomocou ultrafialového svetla. 

Použitie germicídnych UV žiaričov je jednou z možností ako dosiahnuť požadovaný výsledok pri nízkych nákladoch. Priestory vedia byť sterilizované aj pri neustálej prevádzke a obsadenosti ľuďmi. UVC žiarenie pri vlnovej dĺžke 222nm nepreniká pokožkou a preto je efektívnym nástrojom v boji proti šíreniu koronavírusu.

Kde môžeme použiť germicídne zariadenie?

 • Potravinársky a farmaceutická priemysel – dezinfekcia vo výrobných priestoroch pomáha znižovať potrebu použiť chemické prostriedky, ktoré môžu na potravinárskych výrobkoch zanechať zdraviu škodlivé stopy
 • Nemocnice, ambulancie, čakárne – na zabránenie rozšírenia bakteriálnej alebo vírusovej nákazy po kontakte s infikovanými pacientami alebo návštevníkmi
 • Kancelárie, úrady, školy – ako prevencia pred hromadením škodlivých mikroorganizmov v priestoroch s vysokou frekvenciou ľudí v každodennom živote
 • Klimatizácia – na zabránenie hromadenia škodlivých plesní a baktérii v klimatizačných potrubiach
 • Systémy na úpravu vody – na zneškodnenie akýchkoľvek mikroorganizmov vo vode
 • V domácom prostredí – na prevenciu hromadenia plesní na stenách, likvidácia roztočov, udržiavanie zdravého vzduchu