4. Priemyselná revolúcia – umelá inteligencia

Ako ľudstvo sme mohli byť svedkom troch priemyselných revolúcií. Najskôr prišla parná energia, potom elektrina, a naposledy to boli počítače. Teraz sa nachádzame uprostred štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorej hybnou silou je umelá inteligencia.

Čo je revolúcia umelej inteligencie?

Ako ľudstvo sme mohli byť svedkom troch priemyselných revolúcií. Najskôr prišla parná energia, potom elektrina, a naposledy to boli počítače. Teraz sa nachádzame uprostred štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorej hybnou silou je umelá inteligencia.

Nové technológie sa škatuľkujú do pojmu artificial intelligence (AI) čo v preklade znamená umelá inteligencia. Môžeme ju teda nazývať aj „Inteligentnou revolúciou.“ Nech už ju však nazveme akokoľvek, jedna vec je jasná. Zmení náš svet rovnako zásadne ako tie tri predchádzajúce.

Prečo je Inteligentná revolúcia taká pôsobivá?

AI dáva inteligentným strojom (či už sú to počítače, roboty, drony alebo čokoľvek iné) schopnosť „myslieť“ a konať spôsobom, aký predtým mohli iba ľudia. To znamená, že môžu interpretovať svet okolo seba. Učiť sa z informácií, robiť rozhodnutia na základe toho, čo sa naučili a následne prijať príslušné opatrenia. Často bez ľudského zásahu.

Práve táto schopnosť učiť sa a pracovať s údajmi je pre túto revolúciu veľmi dôležitá. Obzvlášť keď vezmete do úvahy obrovský objem dát, ktorý nás dnes obklopuje. AI potrebuje dáta, aby sa mohla učiť a robiť inteligentné rozhodnutia.

Myšlienka vytvárania inteligentných strojov existuje už celé desaťročia. Prečo je teda AI zrazu taká naliehavá?

  1. Vďaka narastajúcej digitalizácii nášho sveta máme teraz prístup k väčšiemu množstvu dát ako kedykoľvek predtým. To znamená, že AI sa dokáže vo veľmi krátkom čase vyvíjať oveľa inteligentnejšie, rýchlejšie a presnejšie. Inými slovami, čím je väčší objem dát, ku ktorým majú inteligentné stroje prístup, tým rýchlejšie sa môžu učiť a tým presnejšie sú pri interpretácii informácií.

Ako veľmi jednoduchý príklad si predstavte odporúčania spoločností ako Spotify alebo Netflix. Čím viac hudby počúvate alebo seriálov sledujete, tým lepšie vám môže spoločnosť odporučiť ďalší obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť.

  • Pôsobivé pokroky vo výpočtovej technike umožňujú spracovať a porozumieť všetkým údajom. Vďaka novým technológiám, ako sú napríklad cloudové výpočty, máme teraz možnosť ukladať, spracovávať a analyzovať údaje v nevídanom rozsahu. Bez toho by boli dáta bezcenné.

Inteligentná revolúcia bude mať vplyv na všetky odvetvia a organizácie. Prispôsobiť sa musia či už globálne korporácie, alebo malé tradičné podniky.

Vezmime si zdanlivo tradičné odvetvie, ako je poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo prechádza obrovskými zmenami, v ktorých sa využíva technológia inteligentného plánovania. Výpočty presne zadefinujú ktoré plodiny sa majú kde a kedy vysádzať, aby sa maximalizovala úroda a farmy fungovali efektívnejšie.

Údaje a umelá inteligencia môžu poľnohospodárom pomôcť monitorovať pôdne a poveternostné podmienky a zdravie plodín. Vyvíjajú sa inteligentné stroje, ktoré dokážu identifikovať a delikátne zbierať mäkké zrelé ovocie, triediť uhorky a presne určiť škodcov a choroby. Obraz tradičnej farmy je takmer minulosťou. Farmy, ktoré sa odmietajú vyvíjať, riskujú, že zostanú pozadu.

Rovnako ako v každej z predchádzajúcich priemyselných revolúcií, aj táto zmení náš spôsob žitia, myslenia, podnikania.

Dopad Inteligentnej revolúcie bude enormný a dotkne sa každého. Všetky odvetvia sa rýchlo rozvíjajú. Inovácia a zmena sú novou normou.

Pre každú spoločnosť bude zásadné, aby vedela prehodnotiť svoju ponuku služieb, spôsob vytvárania a uvádzania produktov na trh. Každodenné obchodné procesy alebo dokonca aj celý obchodný koncept.

Tí, ktorí nemôžu využiť umelú inteligenciu a dáta na zlepšenie svojho podnikania, budú mať ťažkosti s konkurenciou.

PRE alebo PROTI?

Ľudia sa v prípade Inteligentnej revolúcie delia na dve skupiny:

  • Jedni sú nadšení z vyhliadky na lepšiu spoločnosť, v ktorej inteligentné stroje pomáhajú riešiť najväčšie výzvy ľudstva, zlepšovať svet a všeobecne uľahčujú náš každodenný život
  • Druhí si zase myslia, že AI predstavuje začiatok konca, úsvit novej éry, v ktorej inteligentné stroje nahrádzajú ľudí ako dominantnú formu života na Zemi

Technológia ide iba jedným smerom – vpred, do čoraz inteligentnejšej budúcnosti.

Svojím spôsobom je však táto debata zbytočná. Či už sme fanúšikom AI alebo nie, určite nám príde do cesty. Je ale úlohou ľudstva, aby nebralo možné dôsledky tejto revolúcie na ľahkú váhu. Treba tvrdo pracovať na tom, aby umelá inteligencia bola používa etickým a spravodlivým spôsobom, ktorý je prospešný pre celú spoločnosť.

Foto: Unsplash