Vytváranie vlastných blokov a symbolov v AutoCADe

Práca so softvérmi určenými na technické kreslenie výrazne urýchľuje celý proces tvorby technickej dokumentácie. Jedným z dôležitých nástrojov sú i tzv. bloky a symboly, teda opakovateľné obrazce, ktoré si používateľ vytvára sám.

Technické kreslenie prešlo v rámci digitalizácie významnými zmenami a stalo sa oveľa efektívnejším a samozrejme rýchlejším. Stále sa zdokonaľujúce nástroje 2D CAD a 3D CAD softvéru priniesli revolúciu predovšetkým v tom, akým spôsobom je dokumentácia vytváraná a ako sa v nej aplikujú zmeny a opravy. Zatiaľ čo v minulosti boli všetky technické výkresy pripravované vo svojej finálnej podobe, v dnešnej dobe je možné s nimi výrazne ľahšie manipulovať a pretvárať ich podľa potrieb zákazníka. Jedným z prvých a aktuálne zároveň najpoužívanejších programov technického kreslenia stále zostáva softvér AutoCAD.

Výhody 2D a 3D CAD systémov

Digitalizácia technického kreslenia sa vyznačuje celou škálou výhod, ktoré sa premietajú predovšetkým do časovej náročnosti spracovávania technickej dokumentácie. Vedľa možnosti variabilného zobrazovania a tlačenia a práce s detailmi je jednou s veľmi obľúbených funkcií rýchle kopírovanie celkov i častí výkresov. V softvéri AutoCAD je táto funkcia označovania ako vytváranie blokov alebo symbolov. Ide vlastne o jednoduché ukladanie súboru obrazcov do schránky tak, aby bolo možné ich opakovateľne osadzovať na rôzne miesta výkresu. Ako blok alebo symbol si môžete uložiť prakticky akýkoľvek objekt, u ktorého je potrebné určiť začiatočný bod a ďalšie parametre. Bloky a symboly sú brané ako celky a tak znižujú množstvo dát uložených v 2D CAD alebo 3D CAD súbore.

Využívanie 2D CAD programov

Využívanie 2D CAD programov je v súčasnosti veľmi rozšírené, veľa používateľov sa však prikláňa k programom označovaným ako AutoCAD alternatíva. V tejto oblasti je k dispozícii hneď niekoľko poskytovateľov, ktorí ponúkajú veľmi podobné riešenia pracujúce s požadovanými formátmi a funkciami, na ktoré sú používatelia programu AutoCAD zvyknutí. Dôvodom prechodu mnohých používateľov na alternatívne nástroje býva u programu AutoCAD cena. Tá je výhodná prakticky predovšetkým pre tých používateľov, ktorý s ním pracujú každodenne a vyplatí sa im. Okrem nich však často potrebujú technické výkresy otvárať, vytvárať alebo upravovať i používatelia na veľmi sporadickej báze, pre ktorých by cena predplatného bola príliš veľkým nákladom. Pre týchto je vždy výhodnejšie zadovážiť si alternatívny program poskytujúci im zrovnateľnú funkcionalitu.

Vytváranie blokov a symbolov v alternatívach programu AutoCAD

Rovnako ako AutoCAD i alternatívne programy sa neustále vyvíjajú a implementujú nástroje smerujúce k optimalizácii a automatizácii. Preto i u nich nájdete možnosti vytvárania blokov a symbolov (prípadne obdobných objektov, ktoré je možné ukladať a vkladať do výkresu ako celok). Jedným z nich je napríklad GstarCAD prinášajúci možnosť zakúpenia trvalej licencie bez nutnosti pravidelného obnovovania predplatného. Používatelia tak môžu využívať pokročilé funkcie programu AutoCAD a kooperovať so subjektami pracujúcimi v tomto prostredí bez nákladov spojených s predplatným softvéru.