Instagram zrušil “swipe up”. Nahradila ho nálepka s odkazom.

Zdieľaniu odkazu potiahnutím prsta nahor, tzv. “swipe up”, už odzvonilo. Koncom augusta Instagram túto funkciu zrušil. Namiesto odkazu “swipe up” ľudia môžu používať nálepky s odkazmi. Doslova: nálepky s možnosťou kliknutia v príbehoch, ktoré ľudí presmerujú na externé webové stránky.

Spoločnosť Instagram tvrdí, že ruší swipe up  – funkciu, ktorá už navždy bude súčasťou slovníka online marketing – s cieľom zefektívniť zážitok z vytvárania príbehov a ponúknuť väčšiu kreatívnu kontrolu, keďže užívatelia môžu formátovať vzhľad nálepiek.  

V čom je nálepka lepšia?

Podobne ako ankety a otázky, aj nálepka s odkazom umožňuje tvorcom prepínať medzi rôznymi štýlmi, meniť veľkosť nálepky, a potom ju umiestniť kamkoľvek v príbehu, aby sa maximalizovalo zapojenie. Okrem toho budú môcť diváci odteraz reagovať a odpovedať na príspevky, ktoré majú pripojenú nálepku s odkazom, rovnako ako na každý iný príbeh. Predtým tento druh spätnej väzby nebol možný pri príspevkoch so swipe up.

Odkazy stále nemôžu pridávať všetci

V júni 2021 začal Instagram testovať tieto nálepky pre rôznych používateľov, nielen pre ľudí, ktorí už mali privilégiá na potiahnutie prstom nahor. Používatelia, ktorí chceli dávať swipe up odkazy, museli byť overení alebo museli mať najmenej 10 000 sledovateľov. V súčasnosti však funkciu nálepky majú už aj ďalší používatelia. Instagram stále vyhodnocuje, či túto funkciu sprístupní všetkým. 

Rozhodnutie o rozšírení prístupu je však potrebné urobiť opatrne, pretože by mohlo ovplyvniť integritu a bezpečnosť aplikácie. Ak by napríklad nálepku odkazu používali neoverení používatelia, mohla by byť zneužitá na šírenie dezinformácií alebo odosielanie spamu.

Uvidíme teda, či sa nálepky dočkáme všetci, alebo ostane tak ako swipe up funkcia, iba pre “vyvolených”.