Spoločnosť Facebook dostala v Taliansku pokutu 7 miliónov eur za „zavádzajúce“ dátové praktiky

Aj Vám vypadáva často internet? prípadne bývate v oblasti kde nie je úplne dostatočné pokrytie? Máte už dosť podmienok od Vašeho providera? Prišla nová alternatíva a to “internet z nebies”.

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž udelil spoločnosti Facebook pokutu vo výške 7 miliónov eur za „zavádzajúce“ postupy v oblasti ochrany údajov.

Technologický gigant bol obvinený z toho, že nepresne a nespravodlivo informoval svojich používateľov, kedy sa zhromažďujú ich údaje, uviedol taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM).

Úrad už v novembri 2018 pokutoval platformu sociálnych médií pokutou vo výške 5 miliónov eur za nekalé obchodné praktiky a nariadil jej upraviť svoje postupy.

„Spoločnosti Facebook Ireland Ltd. a Facebook Inc. nedodržali sľub týkajúci sa odstránenia nekalých praktík pri používaní používateľských údajov a nezverejnili ani nápravné vyhlásenie požadované úradom,“ uvádza sa vo vyhlásení AGCM.

„Stále neposkytujú okamžité a jasné informácie o zhromažďovaní a používaní užívateľských údajov na komerčné účely.“

Hovorca Facebooku vo vyhlásení pre Euronews potvrdil, že sociálna sieť sa proti pôvodnej pokute odvolala.

„Berieme na vedomie dnešné oznámenie talianskeho úradu pre hospodársku súťaž, ale čakáme na rozhodnutie štátnej rady o našom odvolaní proti pôvodným zisteniam úradu,“ uviedol hovorca.

„Facebook berie súkromie svojich používateľov mimoriadne vážne a patričné zmeny už boli vykonané. Cieľom je, aby sme objasnili, ako Facebook využíva dáta na poskytovanie svojich služieb a na poskytovanie reklamy na mieru.“

Platforma uviedla, že už vykonali zmeny v Podmienkach poskytovania služieb, aby objasnili, ako Facebook zarába peniaze, a to účtovaním poplatkov za zobrazovanie reklám podnikom a iným organizáciám.

Podľa AGCM sociálna sieť oklamala nových používateľov platformy tým, že ich „okamžite a adekvátne“ neinformovala o tom, ako zhromažďuje a používa ich údaje na komerčné účely.

Úrad tiež uviedol, že informácie poskytované Facebookom sú „všeobecné a neúplné“ a nerozlišujú medzi tým, kedy sa údaje použili na personalizáciu služieb Facebooku, alebo na reklamné kampane.

Spoločnosť Facebook bola pôvodne pokutovaná a bola jej uložená povinnosť zverejniť opravené vyhlásenie o zásadách ochrany údajov na „domovskej stránke webovej stránky spoločnosti pre Taliansko, v aplikácii Facebook a na osobnej stránke každého registrovaného talianskeho používateľa“.

„Súčasné vyšetrovanie zistilo, že tieto dve spoločnosti nezverejnili opravné vyhlásenie a neprestali so zaužívaným nekalým konaním,“ dodala AGCM.

Foto: Unsplash